Valoare nominala tichet de masa semestrul I 2015

Valoare nominala tichet de masa semestrul I 2015

Ordinul ministrului muncii nr. 1069/2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2015 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015.

Avand in vedere prevederile:

Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006, cu completarile ulterioare;
art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2015, in temeiul art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Pentru semestrul I al anului 2015, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006, cu completarile ulterioare, si ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,41 lei.
Art. 2. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb
Bucuresti, 22 mai 2015.
Nr. 1.069.
Sursa: avocatnet.ro
Data aparitiei: 02 iunie 2015

Leave a Reply