Termen limită de comunicare a pro-ratei pentru calculul TVA deductibil

Termen limită de comunicare a pro-ratei pentru calculul TVA deductibil

Aducem la cunostinta persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugata că, în cazul achiziţiilor pentru care nu se cunoaşte destinaţia, respectiv dacă vor fi utilizate pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere sau pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporţia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, se evidenţiază într-o coloană distinctă din jurnalul pentru cumpărări, iar taxa deductibilă aferentă acestor achiziţii se deduce pe bază de pro-rata.

Potrivit art. 147 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cel mai târziu până la 25 ianuarie 2014 inclusiv, contribuabilii trebuie să comunice organului fiscal competent pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul curent la determinarea taxei pe valoarea adăugată deductibile, precum şi modul de determinare a acesteia.

Pro-rata aplicabilă provizoriu pentru un an este pro-rata definitivă, determinată pentru anul precedent, sau pro-rata estimată pe baza operaţiunilor prevăzute a fi realizate în anul calendaristic curent, în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.

În cazul unei persoane impozabile nou-înregistrate, pro-rata aplicabilă provizoriu este pro-rata estimată pe baza operaţiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicată cel mai târziu până la data la care persoana impozabilă trebuie să depună primul său decont de taxă pe valoarea adăugată.

*

Baza legală: art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 15 ianuarie 2014

Leave a Reply