Stimularea vanzarilor prin acordare gratuita de bunuri

Stimularea vanzarilor prin acordare gratuita de bunuri

Conform art. 128 alin 8 lit e) din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice, in conditiile descrise mai jos.

Ce se cuprinde in aceasta categorie ?

Conform normelor se cuprind în categoria bunurilor acordate în mod gratuit în scopul stimulării vânzărilor :

→ Bunurile care:

             – sunt produse de persoana impozabilă în vederea vânzării sau

             – sunt comercializate în mod obişnuit de către persoana impozabilă

             – acordate în mod gratuit clientului

              – numai în măsura în care sunt bunuri de acelaşi fel ca şi cele care sunt, au fost ori vor fi livrate clientului.

Atunci când bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor :

  • nu sunt produse de persoana impozabilă şi/sau
  • nu sunt bunuri comercializate în mod obişnuit de persoana impozabilă şi/sau
  • nu sunt de acelaşi fel ca şi cele care sunt ori au fost livrate clientului

acordarea gratuită a acestora nu va fi considerată livrare de bunuri dacă:

1. se poate face dovada obiectivă a faptului că acestea pot fi utilizate de către client în legătură cu bunurile/serviciile pe care le-a achiziţionat de la respectiva persoană impozabilă; sau

2. bunurile/serviciile sunt furnizate către consumatorul final şi valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mică decât valoarea bunurilor/serviciilor furnizate acestuia;

→  bunurile acordate în scop de reclamă cuprind, fără a se limita la acestea:

            – bunurile oferite în mod gratuit ca mostre în cadrul campaniilor promoţionale :

                        ◊  pentru încercarea produselor,

                        ◊ pentru demonstraţii la punctele de vânzare;

→  bunurile acordate în mod gratuit pentru scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice a persoanei impozabile cuprind bunurile oferite cu titlu gratuit, altele decât cele prevăzute la cele doua puncte anterioare, pentru care persoana impozabilă poate face dovada că sunt strâns legate de desfăşurarea activităţii sale economice.

În această categorie se cuprind, fără a se limita la acestea bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaţilor săi şi care sunt legate de desfăşurarea în condiţii optime a activităţii economice, cum sunt, de exemplu:

  • masa caldă pentru mineri,
  • echipamentul de protecţie şi uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu este suportată de angajaţi,
  • materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor.

Nu se încadrează în această categorie orice gratuităţi acordate propriilor angajaţi sau altor persoane, dacă nu există nicio legătură cu desfăşurarea în condiţii optime a activităţii economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrică acordate persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane şi altele de aceeaşi natură.

Acestea nu trebuie condundate cu bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol pentru care functioneaza plafonul de 100 lei, exclusiv TVA.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 03 septembrie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply