Speta: Venituri pro-rata

Speta: Venituri pro-rata

Pornim de la o societate care realizeaza venituri din prestari servicii de publicitate – purtatoare de TVA, venituri din chirii – nepurtatoare de TVA, venituri din prestari servicii externe – neimpozabile in Romania cf. art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si venituri din despagubiri (reprezentand dauna totala autoturism). Stabilim daca pro-rata se calculeaza pentru veniturile din chirii, veniturile externe neimpozabile in Romania si veniturile din despagubiri.

Veniturile care determina deducerea TVA in baza  pro-rata sunt numai cele din chirii, care din punct de vedere al TVA sunt scutite fara drept de deducere – art. 141 alin. 2 lit. e din Codul fiscal.

Veniturile din prestari servicii conform art. 133 alin. 2 sunt din punct de vedere al TVA  neimpzoabile in Romania, dar impozabile la beneficiar, acestea nefiind scutite fara drept de deducere, iar cele din despagubiri nu intra in baza impozabila a TVA conform art. 138.

Conform art. 147 alin. 6 din Codul fiscal, la calculul pro-ratei, la numarator se includ:
–    veniturile din publicitate;
–    venituri din prestari servicii externe- neimpozabile – conform art.133 alin.2;

La numitor :

–    veniturile din chirii;
–    veniturile din publicitate;
–    venituri din prestari servicii externe- neimpozabile – conform art.133 alin.2

Redam mai jos prevederile legale:

„ART. 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila

(1) Persoana impozabila care realizeaza sau urmeaza sa realizeze atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere este denumita in continuare persoana impozabila cu regim mixt. Persoana care realizeaza atat operatiuni pentru care nu are calitatea de persoana impozabila, in conformitate cu prevederile art. 127, cat si operatiuni pentru care are calitatea de persoana impozabila este denumita persoana partial impozabila.

(2) Dreptul de deducere a taxei deductibile aferente achizitiilor efectuate de catre o persoana impozabila cu regim mixt se determina conform prezentului articol. Persoana partial impozabila nu are drept de deducere pentru achizitiile destinate activitatii pentru care nu are calitatea de persoana impozabila. Daca persoana partial impozabila desfasoara activitati in calitate de persoana impozabila, din care rezulta atat operatiuni cu drept de deducere, cat si operatiuni fara drept de deducere, este considerata persoana impozabila mixta pentru respectivele activitati si aplica prevederile prezentului articol. In conditiile stabilite prin norme, persoana partial impozabila poate solicita aplicarea unei pro-rata speciale in situatia in care nu poate tine evidente separate pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana impozabila si pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoana impozabila.

(3) Achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investitii destinate realizarii de astfel de operatiuni, se inscriu intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestora se deduce integral.
(4) Achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, precum si de investitii care sunt destinate realizarii de astfel de operatiuni se inscriu intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari pentru aceste operatiuni, iar taxa deductibila aferenta acestora nu se deduce. Norme metodologice

(5) Achizitiile pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia in care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere se evidentiaza intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.

(6) Pro-rata prevazuta la alin. (5) se determina ca raport intre:
a) suma totala, fara taxa, dar cuprinzand subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numarator; si
b) suma totala, fara taxa, a operatiunilor prevazute la lit. a) si a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei.

(7) Se exclud din calculul pro-rata urmatoarele:
a) valoarea oricarei livrari de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabila in activitatea sa economica;
b) valoarea oricaror livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine efectuate de persoana impozabila si prevazute la art. 128 alin. (4) si la art. 129   alin. (4), precum si a transferului prevazut la art. 128 alin. (10);
c) valoarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a) si b), precum si a operatiunilor imobiliare, altele decat cele prevazute la lit. a), in masura in care acestea sunt accesorii activitatii principale.”

Sursa: infoTVA.ro

Data aparitiei: 21 noiembrie 2014

Leave a Reply