Speta: Venituri din prestari servicii

Speta: Venituri din prestari servicii

Potrivit pct. 259 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP 3055/2009, veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri.

Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile,procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate.

In cazul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe baza actului de receptie semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Contravaloarea lucrarilor nereceptionate de beneficiar pana la sfarsitul perioadei se evidentiaza la cost, in contul 332 „Servicii in curs de executie”, pe seama contului 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie”.

Asadar, veniturile din prestari servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora, indiferent de data la care se incaseaza.

Daca in cursul perioadei in care se deruleaza contractul au loc confirmari scrise privind lucrarile executate, veniturile aferente se vor inregistra fie prin formula 4111 „Clienti” = 704 „Venituri din servicii prestate”, fie prin 4118 „Clienti-facturi de intocmit” = 704 „Venituri din servicii prestate” (daca factura se intocmeste ulterior), in baza documentelor care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate.

In cazul in care in cursul perioadei in care se deruleaza contractul nu au loc confirmari scrise privind lucrarile executate, societatea va inregistra cheltuielile dupa natura lor (6XX Conturi de cheltuieli = 3XX Conturi de stocuri/ 4XX Conturi de terti), iar la sfarsitul fiecarie luni va inregistra veniturile in contul 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie”, corespunzator cheltuielilor efectuate (332 „Servicii in curs de executie” = 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie”).

Daca ati inregistrat bunuri pe seama contului de marfuri (cont 371) si ulterior utilizati materiale conumabile pentru prestarea unor servicii, puteti proceda la stornarea marfurilor  (371= 401 storno) si inregistrati cantitatea data in consum pe seama conturilor de stocuri de materiale ( 3028 = 401), iar consumul efectiv, inregistrat in baza bonului de consum, pe seama cheltuielilor cu materialele conumabile (6028 = 3028).

De asemenea trebuie avute in vedere si prevederile din  OMFP 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune, aplicabile si persoanelor care efectueaza prestari de servicii.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 17 ianuarie 2014

Leave a Reply