Speta: Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Speta: Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Avem o firma inchiriaza o marca inregistrata la OSIM (reprezinta drept de proprietate intelectuala) in suma lunara de 9500 lei cu impozit de 16%.

Vom vedea astfel ce impozite se mai retin si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare in afara de cota de 16 % – contributia la sanatate 5.5% si pensie 10.5% (baza de calcul fiind 9.500 lei din care se scade cota forfetara de 40% respectiv 3.800 lei deci rezulta o baza de calcul de 5.700 lei. Se mentioneaza ca rezulta contributii sanatate de 314 lei si pensie de 599 lei. Stabilim daca baza de calcul pentru cota de 16% este 9500 lei din care se scad cota forfetara, contributia la sanatate si pensia in valoare de 4787 lei.

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila sunt aplicabile prevederile art. 72 si 73 din Codul fiscal care obliga acesti platitori de venituri la calculul, retinerea impozitului pe venit corespunzator sumelor platite prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate in cota de 10% sau impozit final in cota de 16% in functie de optiunea persoanelor fizice.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala in conditiile mentionate la art. 72 din Codul fiscal pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final stabilit in cota de 16%. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.

In cazul optiunii pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala conform art. 73 din Codul fiscal, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetara de cheltuieli, dupa caz, si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii. Temeiul legal il reprezinta art. 73 alin. (3) din Codul fiscal.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala in conditiile mentionate la art. 72 si care opteaza pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile, asa cum se prevede la art. 73 alin. (5) din Codul fiscal.

De asemenea, in masura in care persoana fizica opteaza pentru impunerea finala in conditiile art. 73 din Codul fiscal, nu va avea obligatia depunerii declaratiei de venit pentru aceste venituri, potrivit art. 122 alin. (5) lit.b) din Codul fiscal.

Din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, veniturile din drepturi de proprietate intelectuala intra in baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa datoreaza contributii de asigurari sociale individuale in cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si platii sumelor respective potrivit regulilor prevazute la art. 72 din Codul fiscal.

Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale o reprezinta, conform art. 149 din Codul fiscal astfel cum a fost modificat prin OUG 3/2017, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila de 40% prevazuta la art. 70 din Codul fiscal si nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

Potrivit art. 150 din Codul fiscal, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale doar urmatoarele categorii de persoane: persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari. Aceste persoane nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile din activitati independente prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Obligatiile reprezentand contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza prin aplicarea cotei individuale de contributie de 10,5% prevazute la art. 138 din Codul fiscal asupra bazei de calcul prevazute la art. 149 (diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila de 40% prevazuta la art. 70 din Codul fiscal), se retin si se platesc de catre platitorul de venit pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile, acestea fiind obligatii finale. Incadrarea in plafonul lunar reprezentand echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre platitorul de venituri.

In ceea ce priveste contributia de asigurari sociale de sanatate, conform art. 171 alin. (1) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila de 40% prevazuta la art. 70 din Codul fiscal.

Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, se pastreaza plafonarea bazei lunare de calcul care nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia (art. 171 alin. (3) din Codul fiscal astfel cum a fost modificat de OUG 3/2017).

Incepand cu 1 ianuarie 2017, nu mai este aplicabila scutirea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, prevazuta de art. 171 alin. (4) din Codul fiscal, pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala in situatia in care realizeaza si alte venituri. Astfel, va fi datorata contributia de asigurari sociale de sanatate chiar daca persoana va realiza si alte venituri, precum spre exemplu venituri din salarii sau pensii.

In raport cu exemplul prezentat in intrebare, in masura in care persoana nu se incadreazain exceptiile de mai sus, calculele sunt corecte. Astfel, pentru un venit brut de 9500 lei, platitorul de venit are obligatia de a calcula si retine contributia de asigurari sociale de 599 lei si contributia de asigurari sociale de sanatate de 314 lei, baza de calcul a impozitului pe venit fiin intr-adevar 4787 lei.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 22 februarie 2017

Leave a Reply