Speta: Venituri din consultanta

Speta: Venituri din consultanta

Supunem atentiei dvs. cazul unei societati din Romania care plateste impozit pe venitul microintreprinderilor si care incheie un contract de consultanta si management in anul 2012.

Conform prevederilor contractuale, facturarea veniturilor din consultanta urmeaza sa se produca in exercitiul financiar urmator, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale. In luna iulie 2013 se emite factura de servicii management aferenta anului 2012.

Vom vedea astfel care sunt inregistrarile contabile ale serviciilor de management ce deriva din contractul mentionat si, de asemenea, care va fi momentul trecerii de la impozitul pe venit micro 3% la impozit pe profit, cu implicatiile fiscale aferente.

Solutia consultantului:

Inregistrarea serviciilor in contabilitate trebuie efectuata in functie de momentul in care acestea sunt prestate si nu de data la care sunt facturate. In cazul prezentat, din informatiile pe care le-ati furnizat („In luna Iulie 2013 se emite factura de servicii management aferenta anului 2012”) rezulta ca serviciile au fost prestate in anul 2012.

Conform pct. 180 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009, in contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv livrarile de marfuri si produse, serviciile prestate, precum si alte operatiuni similare efectuate. Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, pana la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”), pe baza documentelor care atesta primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

Creantele fata de clientii pentru care, pana la finele lunii, nu au fost intocmite facturile se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 418 „Clienti – facturi de intocmit”), pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

In conformitate cu prevederile pct. 259, veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri.

Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate.

In cazul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe baza actului de receptie semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Contravaloarea lucrarilor nereceptionate de beneficiar pana la sfarsitul perioadei se evidentiaza la cost, in contul 332 „Servicii in curs de executie”, pe seama contului 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie”.

Conform principiului independentei exercitiului, trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.

Astfel, se vor evidentia in conturile de venituri si creantele pentru care nu a fost intocmita inca factura (contul 418 „Clienti – facturi de intocmit”), respectiv in conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit inca factura (contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”). In toate cazurile, inregistrarea in aceste conturi se efectueaza pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de insotire a marfii, situatii de lucrari etc.)

Asadar, pe baza documentelor care atesta prestarea serviciilor, serviciile prestate in anul 2012 trebuiau inregistrate in contabilitate, in exercitiul financiar 2012 prin formula contabila:

418        =        704
„Clienti – facturi de intocmit”    „Venituri din servicii prestate”

In exercitiul financiar 2013, la data emiterii facturii se inregistra:

4111        =        418
„Clienti”                 „Clienti – facturi de intocmit”

Intrucat in anul 2012 a realizat venituri din consultanta societatea trebuia sa solicite ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 01 ianuarie 2013.

Erorile constatate in contabilitate se corecteaza in conformitate cu prevederile pct. 63 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin ” OMFP 3055/2009. Potrivit acestora, corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative. Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor.

In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate. Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative.

Asadar, erorile constatate in contabilitate aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza la data constatarii fie pe seama rezultatului reportat – contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”, fie pe seama contului de profit si pierdere (erori nesemnificative).

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 24 iulie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply