Speta: Vanzare in rate – Tratament TVA si impozit pe profit

Speta: Vanzare in rate – Tratament TVA si impozit pe profit

In cazul de mai jos, societatea doreste sa vanda utilaje cu plata in rate. Stabilim care sunt reglementarile cu privire la TVA si impozit pe profit in cazul vanzarilor cu plata in rate.

Din punct de vedere al TVA, conform prevederilor art. 128 din Codul fiscal, este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. Conform prevederilor 134^1 din Codul fiscal, pentru livrarile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.

Prin exceptie, in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing, data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului. Cu alte cuvinte, TVA se datoreaza bugetului de stat la momentul la care utilajul este predat clientului. TVA se va colecta pentru intreaga valoare a utilajului, nu doar pentru ratele incasate.

Din punct de vedere al impozitului pe profit, venitul din vanzarea utilajului se inregistreaza conform reglementarilor contabile. Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 stipuleaza ca veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in contabilitate in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facuto, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate; si
e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Si din punct de vedere al impozitului pe profit venitul din vanzarea utilajului se va inregistra la momentul la care dreptul de a dispune de acesta ca si un proprietar este transferat clientului (de regula data predarii acestuia clientului). La acest moment se va inregistra intreg venitul aferent vanzarii utilajului si nu doar ratele incasate.

O alternativa ar fi aceea de a percepe avansuri de la client in mai multe transe si de a pune la dispozitia acestuia utilajul ulterior achitarii contravalorii integrale. In felul acesta nu veti inregistra venituri intrucat sumele facturate vor reprezenta avansuri si nici TVA nu veti colecta la valoarea integrala a utilajului, ci doar pentru avansurile facturate.

Sursa: infoTVA.ro

Data aparitiei: 13 noiembrie 2014

Leave a Reply