Speta: Vanzare autoturism

Speta: Vanzare autoturism

Pentru situatia in care o societate vinde un autoturism care nu e folosit doar pentru activitatea economica si care e amortizat partial (amortizarea ramasa este 52.700 ron; amortizarea lunara 3.755 ron; autoturismul se vinde cu 53.000 ron), vom vedea care e tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA, precum si in ce priveste cheltuiala cu valoarea neamortizata.

De asemenea, se mentioneaza ca doar 1.500 lei/luna este amortizabil. Se va stabili daca amortizarea este deductibila.

Din punctul de vedere al TVA, vanzarea autoturismului se efectueaza prin aplicarea regimului normal de taxare cu cota standard TVA de 24% chiar daca  dreptul de deducere la momentul achizitiei a fost limitat partial  de exemplu 50% incepand cu data de 1 iulie 2012. Daca acest drept nu s-a exercitat la momentul achizitiei  fiind limitat 100%  operatiunea de vanzare a autoturismului este scutita fara drept de deducere TVA  fiind aplicabile prevederile art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal   (2) Urmatoarele operatiuni sunt  de asemenea  scutite de taxa: ….g) …..  precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul …… limitarii totale a dreptului de deducere conform art. 145^1.  .  Aceste prevederi trebuie coroborate cu cele de la pct. 37^1 din  normele metodologice de aplicare ale acestui articol

In cazul livrarii de bunuri a caror achizitie a facut obiectul limitarilor speciale ale dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal  scutirea prevazuta la art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplica numai in situatia in care achizitia bunurilor a facut obiectul limitarii totale a dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal. Scutirea nu se aplica pentru livrarea bunurilor a caror achizitie a facut obiectul restrictionarii la 50% a dreptului de deducere  conform prevederilor art. 145^1 din Codul fiscal.   

Operatiunea astfel realizata  se evidentiaza intr-o coloana distincta din jurnalul pentru vanzari si se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 15 denumit   Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara  drept de deducere,  dar fara a fi raportata prin declaratia cod 394 in situatia in care cumparatorul este o persoana impozabila din Romania  inregistrata in scopuri de TVA.        

Aplicarea  regimului  de scutire fara drept de deducere nu conduce la obligatia stabilirii pro ratei deoarece  autoturismul respectiv a fost un mijloc fix utilizat de catre societate. In acest sens  am in vedere prevederile art. 147 alin.  (7) lit. a) din Codul fiscal   Se exclud din calculul pro-rata urmatoarele:

    a) valoarea oricarei livrari de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabila in activitatea sa economica; .
 
Din punctul de vedere al impozitului pe profit, pentru valoarea neamortizata  la scoaterea din patrimoniu a autoturismului vandut  nu sunt aplicabile prevederile art. 24 alin. (11^1)  care se refera  la limitarea lunara a dreptului de deducere pe parcursul utilizarii autoturismului   fara a se referi la valoarea ramasa de amortizat la momentul scoaterii din patrimoniu.

Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 si 34  pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri  incluzand si scaunul soferului  din categoria M1  astfel cum sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere  precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2  aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice  transporturilor si locuintei nr. 211/2003  cu modificarile si completarile ulterioare  cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile  pentru fiecare  in limita a 1.500 lei/luna. …

In situatia prezentata cheltuielile cu valoarea neamortizata sunt deductibile la determinarea profitului impozabil conform regulii generale de la art. 21 alin. (1) din Codul fiscal    Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile  inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare .

Practic  cheltuielile in suma de  52.700 lei sunt aferente veniturilor impozabile in suma de  53.000 lei  motiv pentru care  valoarea acestora este deductibila integral la determinarea rezultatului fiscal care poate fi:

–    profit impozabil  sau
–    pierdere fiscala.

Sursa: fiscalitatea.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 30 iunie 2014

Leave a Reply