Speta: Valoare intrare imobilizare

Speta: Valoare intrare imobilizare

Dorim sa stabilim ce cheltuieli intra in valoarea de intrare a unui imobil, in afara de pretul de vanzare-cumparare, in cazul unei societati comerciale, avand in vedere ca aceasta este valoarea care se amortizeaza si care totodata constituie baza de impozitare pentru impozitul pe cladire.

Cost achizitie = pret datorat + cheltuieli conexe – reduceri comerciale, dupa cum urmeaza:

OMFP 1802/2014

CAPITOLUL 1

SECTIUNEA 1.2 punctul 8. – 6 reglementeaza costul de achizitie al bunurilor. Astfel, costul de achizitie contine:

pretul datorat + toate cheltuielile si taxele nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective, adica toate cheltuielile necesare aducerii in stare de functionare a bunului respectiv – reduceri comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie.

„Definitii

 8. – In intelesul prezentelor reglementari se aplica urmatoarele definitii:

6. cost de achizitie inseamna pretul datorat si eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achizitie. In acest sens, costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.

In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.

Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si atunci când functia de aprovizionare este externalizata;

76. – (1) Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor. Atunci când achizitia de produse si primirea reducerii comerciale sunt tratate impreuna, reducerile comerciale primite ulterior facturarii ajusteaza, de asemenea, costul de achizitie al bunurilor”

Reducerile comerciale OMFP 4160/2015 modifica OMFP 1802/2014 si reducerile Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale identificabile reprezinta venituri in avans, respectiv venituri ale perioadei in cazul unor unor imobilizari corporale si necorporale care nu pot fi identificabile

“4. La punctul 76, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) – (2^3), cu urmatorul cuprins:

(2^2) Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale identificabile reprezinta venituri in avans (contul 475 Subventii pentru investitii), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizarilor respective.

(2^3) Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezinta venituri ale perioadei (contul 758 Alte venituri din exploatare).”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 07 martie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor