Speta: TVA respins la rambursare

Speta: TVA respins la rambursare

Vom vedea care este monografia contabila in situatia in care la data de 30.04.2014 se face un control pentru rambursare TVA aferent perioadei 01.01.2013-31.03.2014 si se constata ca in perioada 01.01.2013-30.09.2013 valoarea cheltuielilor din 604,6026.605 etc. depaseste veniturile din 701 cu suma de 206.595 RON, cu TVA 49.582 RON neaprobat aferente diferentei adica sumei de 206.595 RON. Vom vedea cum se inregistreaza suma de 206.595 RON in luna 30.08.2014 si TVA suplimentar 49.582 RON. Astfel, urmarim daca suma de 206.595 RON se inregistreaza in 1174 fiind aferent exercitiului anterior.

Potrivit OMFP 1082/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile cu directivele europene corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat.

Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.

Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor.

Din cate se intelege din punct de vedere contabil suma de 206.975 RON este deja inregistrata in situatiile financiare ale anului 2013 si nu este nevoie de o noua inregistrare pe seama contului 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”. Aceasta suma a fost inregistrata corect, dar din punct de vedere fiscal organul de control a decis sa nu va acorde drept de deducere pentru TVA-ul aferent.

Suma de 49.582 RON reprezentand TVA-ul pentru ca nu s-a acordat drept de deducere se va inregistra in contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” daca aceasta este semnificativa. In cazul in care se considera ca suma este nesemnificativa se va inregistra pe contul 635 „Cheltuieli cu alte taxe si impozite” la data raportului de inspectie fiscala.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 20 aprilie 2015

Leave a Reply