Speta: Tratament contabil si fiscal fonduri POR

Speta: Tratament contabil si fiscal fonduri POR

Speta de azi se refera la o societate comerciala cu capital privat romanesc care va derula activitati cu cod CAEN 8690,9604, avand totodata aprobare cu fonduri POR.

Vom afla raspunsul la urmatoarele intrebari:

1. Activitatile din CAEN 8690 si 9604 sunt scutite de TVA?

2. Societatea achizitioneaza utilaje pentru activitatea de fizioterapie CAEN 8690. Facturile sunt cu TVA? Daca activitatea de fizioterapie este scutita de TVA, TVA-ul de la utilaje este deductibil?

3. Se doreste rambursarea TVA-ului in 25.01.2015 si exista facturile in copii, originalele fiind predate la fond. Cum se va proceda?

1. Potrivit art. 141 alin (1) din Codul Fiscal sunt scutite de taxa:
– spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati.
– prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical, conform prevederilor legale aplicabile in materie;
Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplica pentru:
– serviciile de spitalizare si alte servicii al caror scop principal il constituie ingrijirea medicala, respectiv protejarea, inclusiv mentinerea sau refacerea sanatatii, desfasurate de unitatile autorizate prevazute la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
. Se cuprind in sfera de aplicare a acestei scutiri inclusiv servicii precum: efectuarea examinarilor medicale ale persoanelor fizice pentru angajatori sau companiile de asigurare, prelevarea de sange ori alte probe in vederea testarii prezentei unor virusi, infectii sau alte boli, in numele angajatorilor ori al asiguratorilor, certificarea starii de sanatate, de exemplu cu privire la posibilitatea de a calatori;
– operatiunile care sunt strans legate de spitalizare, ingrijirile medicale, incluzand livrarea de medicamente, bandaje, proteze si accesorii ale acestora, produse ortopedice si alte bunuri similare catre pacienti in perioada tratamentului, precum si furnizarea de hrana si cazare pacientilor in timpul spitalizarii si ingrijirii medicale, desfasurate de unitatile autorizate prevazute la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Totusi scutirea nu se aplica meselor pe care spitalul le asigura contra cost vizitatorilor intr-o cantina sau in alt mod si nici pentru bunurile vandute la cantina spitalului.
(2) Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
nu se aplica pentru:
a) serviciile care nu au ca scop principal ingrijirea medicala, respectiv protejarea, mentinerea sau refacerea sanatatii, cum sunt:
1. serviciile care au ca unic scop intinerirea sau infrumusetarea;
2. serviciile care au ca scop furnizarea unor informatii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinte juridice, cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sanatate a unei persoane, destinate utilizarii in scopul acordarii dreptului la o pensie, elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind stabilirea raspunderii in cazurile de vatamare corporala, precum si examinarile medicale efectuate in acest scop, elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind respectarea normelor de medicina muncii, in vederea solutionarii unor litigii, precum si efectuarea de examinari medicale in acest scop, pregatirea unor rapoarte medicale bazate pe fise medicale, fara efectuarea de examinari medicale;

b) furnizarea de medicamente, bandaje, proteze medicale si accesorii ale acestora, produse ortopedice si alte bunuri similare, care nu este efectuata in cadrul tratamentului medical sau al spitalizarii, cum ar fi cele efectuate de farmacii, chiar si in situatia in care acestea sunt situate in incinta unui spital ori a unei clinici si/sau sunt conduse de catre acestea;
c) serviciile medicale veterinare, astfel cum a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza CEJ C-122/87 Comisia Comunitatilor Europene impotriva Republicii Italia.

In conformitate cu prevederile art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata serviciile de ingrijire medicala furnizate de unitati autorizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 343/2002, cu modificarile ulterioare, precum si serviciile de cazare si masa furnizate pe perioada acordarii ingrijirilor medicale.
Scutirea se aplica atat pentru serviciile prestate pacientilor ale caror bilete sunt decontate de Casa Nationala de Pensii Publice, cat si pentru cele prestate pacientilor care beneficiaza de tratament pe baza de trimitere de la medic.
Serviciile de cazare si masa beneficiaza de scutirea de TVA in masura in care sunt furnizate de aceeasi persoana care furnizeaza serviciul de tratament, fiind considerate accesorii serviciului principal scutit, respectiv serviciului de tratament – Cauza CEJ C-349/96 – Card Protection Plan Ltd (CPP) impotriva Commissioners of Customs & Excise. in acest sens, persoana care furnizeaza pachetul de servicii poate furniza serviciile de tratament, cazare si masa cu mijloace proprii sau achizitionate de la terti. Nu beneficiaza de scutirea de TVA serviciile de cazare si/sau masa furnizate de alte persoane catre persoana impozabila care furnizeaza pachetul de servicii compus din servicii de tratament, masa si/sau cazare.

Daca activitatea de fizioterapie se desfasoara in conditiile OuG 109/2000 si celelalte activitati cuprinse in codul CAEN 8690 si 9604 se circumscriu prevederilor art. 141, aceste activitatii sunt scutite de TVA.
Activitati de genul fitness, masaj, solar, centru de slabit (cod 9604) nu sunt activitati excluse din sfera de aplicare a TVA.
Prin urmare pentru aceste activitati se va colecta TVA aferent.

2. Potrivit prevederilor art. 145 alin (2) orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:
a) operatiuni taxabile;
b operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania;
c) operatiuni scutite de taxa, conform art. 143, art. 144 si art. 144^1;
d) operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 – 5 si lit. b), in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni;
e) operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) si la art 129 alin. (7), daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.

Pentru operatiunile scutite in baza art. 141 alin (1) nu se prevede posibilitatea deducerii TVA la achizitie.

Prin urmare, TVA-ul aferent achizitiilor destinate realizarii operatiunilor de inchiriere nu se deduce se inscriu atat in Jurnalul de cumparari cat si in decontul de TVA ca achizitii fara drept de deducere.

In situatia in care nu realizeaza numai operatiuni scutite ci se realizeaza operatiuni mixte, atat scutite cat si pentru care se colecteaza TVA, se organizeaza evidenta fiscala fie separat pe baza jurnalului pentru cumparari pentru fiecare tip de operatiune:
– operatiuni taxabile;
– operatiuni scutite cu drept de deducere a TVA;
– operatiuni scutita fara drept de deducere, fie pe baza prorata.

Nu se deduce TVA aferenta operatiunii scutite fara drept de deducere a TVA in situatia in care facturile primite de la furnizor pot fi alocate integral acestui tip de activitate.

Inregistrarea in contabilitate a facturilor primite, aferente acestei activitati, (fizioterapie scutita) se efectueaza astfel:
– pentru servicii si alte cheltuieli
628 = 401
605/605
4426/ analitic

Anularea dreptului de deducere
635 = 4426/ analitic
– pentru mijloace fixe
Potrivit pct. 51 din OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.

% = 404
213/214
4426
si
213/214 = 4426
TVA- se include in costul de achizitie al imobilizarii, deaorece nu se exercita dreptul de deducere.

Pro-rata nu este obligatorie in situatia in care se pot identifica achizitiile respective astfel incat sa fie alocate doar activitatii scutite.
Pentru aceste achizitii nu se exercita dreptul de deducere a TVA.
Prin urmare, pentru achizitiile realizate pentru activitatea scutita nu se deduce TVA si nu se poate solicita rambursarea TVA aferenta, de la buget.

Pro-rata este reglementata la art. 147 din Codul fiscalsi punctul 47 din normele de aplicare ale Codului fiscal.

Potrivit prevederilor art. 147 alin (9) pro-rata aplicabila provizoriu pentru un an este pro-rata definitiva, determinata pentru anul precedent, sau pro-rata estimata pe baza operatiunilor prevazute a fi realizate in anul calendaristic curent, in cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent.

Persoanele impozabile trebuie sa comunice organului fiscal competent, la inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia.

3. Pentru activitatile scutite de TVA, nu se exercita dreptul de deducere, prin urmare nu se ramburseaza sumele de la buget. Deconturile depuse anterior, se corecteaza daca este cazul la rubrica regularizari a urmatorului decont. Pentru activitatile ce intra in sfera de aplicare a TVA, se exercita dreptul de deducere, fie pe baza unei evidente separate de activitatile scutite, daca acest fapt este posibil, fie pe baza de prorata.

Potrivit art. 146 din Codul Fiscal si pct. 46 din Normele de aplicare a Codului Fiscal justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal si cu dovada platii in cazul achizitiilor prevazute la art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal efectuate de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii prevazute la art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare.

Facturile emise in conditiile prevazute la art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal constituie documente justificative in vederea deducerii taxei numai in situatia in care au inscris si codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

In cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, beneficiarul va solicita emitentului un duplicat al facturii, pe care se va mentiona ca inlocuieste factura initiala.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 11 februarie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor