Speta: Tichete de masa pentru ore suplimentare

Speta: Tichete de masa pentru ore suplimentare

Avem urmatoarea situatie: Norma lunii septembrie 2019 este de 21 zile lucratoare (168 ore), iar un salariat a fost prezent la serviciu 18 zile (144 ore) si 2 zile (16 ore) a fost in compensare pentru orele suplimentare efectuate in luna august 2019. Ne intereseaza daca pentru cele 2 zile in care salariatul a fost in compensare in luna septembrie, salariatul beneficiaza de acordarea de tichete de masa?

In ceea ce priveste numarul tichetelor de masa pe care le primesc angajatii lunar, potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare,  angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea (numarul de zile in care angajatii sunt prezenti efectiv la lucru in unitatea angajatorului). Tichetele de masa se acorda in functie de numarul de zile lucratoare in care salariatul este prezent la lucru in unitate si nu in functie de numarul de ore lucrate pe zi. Conform art. 10 alin. (1) din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, “in cazul tichetelor de masa, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea/ transferul valorii nominale a tichetelor de masa, dupa caz.
In sensul prezentelor norme nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii: a) efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, si respectiv, potrivit contractelor colective de munca;

b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, precum si de zile festive si de sarbatoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotararii Guvernului nr. 250/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, contractelor colective de munca; c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie de delegare sau de detasare;

d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locui de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale ori, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor. Conform alin. (3) din acelasi articol „salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele”.
Totodata, „in cazul salariatilor a caror durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 8 ore – in regim de tura, numarul de zile pentru care se acorda tichete de masa se determina prin impartirea numarului de ore in care salariatul a fost prezent la lucru la durata normala a timpului de munca de 8 ore. Fractiile rezultate din calcul se considera zi de prezenta la lucru, cu conditia ca totalul zilelor rezultat sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele”.
Astfel ca, in situatia prezentata, in luna septembrie 2019 salariatul primeste 18 tichete de masa, aferente zilelor in care angajatul a fost prezent efectiv la lucru.

Sursa: infoTVA.ro

Data aparitiei: 23 octombrie 2019

Leave a Reply