Speta: Suspendare activitate

Speta: Suspendare activitate

Analizam astazi cazul unei firme care si-a suspendat activitatea ca urmare a scaderii cifrei de afaceri.  In consecinta, au fost concediati toti salariatii prin desfiintare de post incepand cu 1 mai 2013.

Vom raspunde astfel urmatoarelor intrebari:

1. Daca directorul economic are contractul de munca incetat, mai poate acesta semna declaratii, bilanturi si alte situatii financiare dupa 1 mai, in numele firmei?

2. Daca se doreste asigurarea pazei cladirii in care si-a desfasurat firma activitatea, se poate pastra contractul de munca al unui paznic sau se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma specializata?

3. Este firma obligata, in caz de suspendare a activitatii, sa ramana fara salariati?

Solutia consultantului:

Pentru suspendarea activitatii societatea va depune o cerere de inactivitate temporara la Oficiul Registrului Comertului competent. Conform informatiilor publicate pe site-ul oficial al Oficiului National al Registrului Comertului, documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind suspendarea temporara activitatii societatilor sunt:

1. Cerere de inregistrare (original);
2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a acivitatii (original);
3. Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii;
4. Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara activitate la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani;
5. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica) avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxe de registru
– tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Pe perioada suspendarii activitatii la Registrul Comertului, pentru a nu mai avea obligatia depunerii declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se impune obtinerea regimul special derogatoriu conform procedurii privind regimul de declarare derogatoriu aprobata prin OANAF 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu. Potrivit acesteia, depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, societatea trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
c) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
d) sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
e) sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
g) sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi;
h) in cazul contribuabililor, persoane juridice, infiintati in baza Legii 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionata.

Suspendarea activitatii unei societati presupune inactivitatea activitatii economice. Starea de inactivitate temporara a societatii inseamna ca societatea nu mai poate desfasura fapte de comert, care sa aiba efect obtinerea de venituri impozabile.

Pentru suspendarea activitatii la Registrul comertului nu se solicita ca societatea sa nu aiba personal angajat insa la cererea depusa trebuia o declaratie din care sa rezulte ca societatea nu desfasoara activitate la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani.

Pentru obtinerea regimului derogatoriu de la administratia financiara una dintre conditii este ca societatea sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 10 mai 2013

Leave a Reply