Speta: Sponsorizare in natura

Speta: Sponsorizare in natura

TVA-ul aferent achizitiei de bunuri destinate efectuarii sponsorizarii in natura se poate deduce doar in situatia in care valoarea totala a bunurilor acordate drept sponsorizare in timpul unui an calendaristic, exclusiv TVA, se incadreaza in limita de 5 la mie din cifra de afaceri calculata la valoarea totala a operatiunilor realizate din sfera de aplicare a TVA.

Astfel, incadrarea in plafon TVA se determina diferit fata de calcularea depasirii plafonului in cazul impozitului pe profit. In cazul discutat, sunt aplicabile prevederile pct. 7 alin. (12) lit. b) din Normele de aplicare a art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal.
(12) In sensul art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal: (…) b) bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituita din operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, precum si din operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este considerat a fi in strainatate potrivit prevederilor art. 275 si 278 din Codul fiscal. incadrarea in plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de taxa depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile si actiunile de mecenat, acordate in numerar, si nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata, respectiv se colecteaza taxa. Taxa colectata aferenta depasirii se include in decontul intocmit pentru ultima perioada fiscala a anului respectiv.
Nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin. (1): acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin normele metodologice.
Asa cum rezulta din textul de lege, la determinarea cifrei de afaceri din punctul de vedere al TVA pentru incadrarea in plafonul de 5 la mie, nu se ia in considerare:
– sponsorizarea acordata in numerar;
– valoarea bunurilor pentru care taxa nu a fost dedusa.
Din punctul de vedere al TVA, depasirea plafonului de 5 la mie la cifra de afaceri determinata, care nu are legatura cu rezultatul fiscal realizat, profit sau pierdere, reprezinta operatiune asimilata unei livrari de bunuri, conform prevederilor art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, daca s-a exercitat dreptul de deducere.
Deci, suma reprezentand depasirea plafonului cu sponsorizarea in natura se considera operatiune asimilata unei livrari de bunuri pentru care se colecteaza TVA numai daca, pentru acele bunuri, s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei de la furnizori.
Deoarece incadrarea in plafonul sponsorizarilor in natura poate fi determinat doar in ultima perioada de raportare fiscala a unui an calendaristic, respectiv doar in luna decembrie 2018 sau doar in trimestrul IV 2018, este recomandabil ca, la momentul achizitiei unui bun destinat sponsorizarii, de exemplu in luna august 2018, sa se exercite dreptul de deducere a sumei TVA deductibile.
Daca plafonul este depasit, conform calculelor efectuate in luna decembrie 2018, se colecteaza TVA prin emiterea unei autofacturi a carei valoare se evidentiaza in jurnalul pentru vanzari si se raporteaza prin:
– decontul de TVA cod 300, in functie de natura bunurilor destinate sponsorizarii in natura, fie la randul 9 alocat pentru „Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 19%”, fie la randul 10 alocat pentru „Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 9%”;
– declaratia informativa cod 394, in cartusul I „ALTE INFORMAtII”, la pct. 2.2.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 31 august 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor