Speta: Sold scriptic anormal de mare in casa

Speta: Sold scriptic anormal de mare in casa

Avem ca subiect o societate comerciala care de-a lungul anilor a avut cheltuieli pe care nu le-a putut justifica si care in prezent are un sold mare in casa. Se face transferul sumelor dintr-un cont in altul. Cum poate proceda societatea pentru a scapa in mod legal de acest sold de lichiditati care nu exista?

In speta de fata, o societate a inregistrat in evidentele contabile cheltuieli ce nu pot fi justificate, iar soldul din registrul de casa prezinta anomalii, care nu reprezinta realitatea.

Pentru a disimula realitatea, contabilul societatii „plimba” valoarea inregistrata in soldul registrului de casa, repartizandu-l in alte conturi.

Aceste cheltuieli pot fi incadrate in cazul unei verificari a organelor in drept ca si operatiuni fictive, asa cum sunt definte de la art.2 lit.f) din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale:

Operatiune fictiva – disimularea realitatii prin crearea aparentei existentei unei operatiuni care in fapt nu exista”.

De asemenea, conform art 9 alin.(1) lit.c), evidentierea in actele contabile sau in alte documente sau in alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea de operatiuni fictive constituie infractiuni de evaziune fiscala.

Atentionez ca efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii, conform art.43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Solutia legala pe care contabilul are obligatia sa o aplice este sa identifice cheltuielile ce nu pot fi justificate pentru a corecta calcularea impozitului pe profit, in sensul ca aceste cheltuieli sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. In urma corectarii, se vor depune declaratii rectificative si se va plati la bugetul de stat valoarea stabilita in mod corect, conform art.21 Cod fiscal.

De asemenea, contabilul va proceda la ajustarea TVA-ului dedus, aferent acestor cheltuieli, avad in vedere ca nu exista drept de deducere in cazul operatiunilor fictive. In urma ajustarii, se va declara regularizarea respectiva prin Decont de TVA in perioada in care se ajusteaza sumele respective.

Pentru valorile care apar in soldul din Registrul de casa se calculeaza, se declara si se plateste la bugetul de stat impozit pe dividende aferent valorii nete cu care se diminueaza aceasta valoare pana la nivelul soldului real din casierie.

Sursa: infotva.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 08 ianuarie 2015

Leave a Reply