Speta: Sold, la final de exercitiu, pentru conturile 408 si 418

Speta: Sold, la final de exercitiu, pentru conturile 408 si 418

Avem o societate care la sfarsitul anului prezinta sold debitor pentru contul 408 si sold creditor pentru contul 418. Soldul debitor al contului 408 reprezinta diferente la receptie marfa, iar facturile de corectie au fost primite in luna ianuarie. Soldul creditor al contului 418 reprezinta discounturi acordate clientilor in baza unor conditii contractuale, dar care sunt facturate de client in numele furnizorului prin asa numita „procedura self-billing”. Facturile sunt primite in primele luni ale anului urmator. Dorim sa vedem daca sunt corecte aceste solduri si daca in bilant se cuprind la datorii (contul 408) si respectiv, creante (contul 418).

Conform reglementarilor contabile soldul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturile, fiind astfel un sold creditor. De aceea, este eronat ca acest cont sa prezinte sold debitor intrucat la momentul debitarii contului pe masura primirii facturilor (408 = 401) trebuiau regularizate si eventualele diferente de pret fata de preturile initiale de la momentul receptiei marfurilor (371 = 408). Asadar, soldul debitor al contului 408 nu mai reflecta o datorie a societatii fata de furnizor pentru marfuri primite, dar nefacturate, ci o creanta „imperfecta” a societatii fata de furnizorul sau provenind din facturarea la preturi mai mari decat cele avute in vedere la receptie.

In mod similar, nici contul 418 „Clienti – facturi de intocmit” n-ar trebui sa aiba sold creditor intrucat soldul debitor reprezinta valoarea bunurilor livrate pentru care nu s-au intocmit facturile. In mod normal, societatea ar trebui sa emita facturi (4111 = 418) la nivelul pretului de vanzare avut in vedere la momentul livrarii marfurilor (418 = 707), iar discounturile acordate clientilor si reflectate in facturi prin procedura „self-billing” sa fie inregistrate in creditul contului 4111 la momentul primirii facturilor de la clienti. Soldul creditor al contului 418 n-ar mai reflecta o creanta a societatii fata de clientii sai pentru marfurile livrate si nefacturate, ci o „datorie” pentru reduceri comerciale nefacturate clientilor.

Ca atare, in bilant soldul debitor al contului 408 nu poate sa apara la datorii, dupa cum nici soldul creditor al contului 418 nu poate sa apara la creante, motiv pentru care este indicat a se face corectiile necesare prin intermediul conturilor de baza 401 si 4111, astfel incat soldul acestor conturi sa reflecte numai ce s-a achizitionat/livrat si nu s-a primit factura/nu s-a facturat.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 23 februarie 2017

Leave a Reply