Speta: Societate radiata – factura emisa catre administrator

Speta: Societate radiata – factura emisa catre administrator

Analizam mai jos cazul unei societati care are ca obiect de activitate vanzarea caselor de marcat si service la casele de marcat. O societate care ii este client s-a radiat conform contractului, iar firma trebuie sa ii factureze scoaterea memoriei fiscale. Societatea, fiind radiata, a trebuit sa taie factura pe numele administratorului si, implicit, sa incaseze factura pe chitanta.

Vom stabili cum se va proceda in aceasta situatie din punct de vedere fiscal si contabil in cazul in care clientul este radiat, precum si daca s-a procedat corect la taierea facturii si chitantei pe persoana fizica.

Conform art. 1 alin. (1) al OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Potrivit normei metodologice de aplicare a acestei ordonante, art. 1 – 4, prin agenti economici se intelege persoanele fizice si juridice, asociatiile familiale, precum si orice alte entitati care efectueaza cu plata, pe teritoriul Romaniei, inclusiv in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrari de bunuri cu amanuntul si/sau prestari de servicii direct catre populatie, cu exceptia institutiilor publice.Prin livrari de bunuri cu amanuntul si prestari de servicii direct catre populatie se intelege acele activitati desfasurate cu caracter permanent. Nu intra in aceasta categorie eventualele livrari de bunuri si prestari de servicii direct catre persoane fizice efectuate intamplator de catre agentii economici, altii decat comerciantii cu amanuntul.

Utilizatorii au obligatia sa elibereze clientilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amanuntul si/sau serviciile prestate si, la solicitarea acestora, le vor elibera si factura fiscala, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asadar, obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale revine si intreprinderii individuale care efectueaza prestari de servicii direct catre populatie. Activitatile exceptate de la aceasta obligatie sunt redate la art. 2 din ordonanta astfel:

a) comertul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de catre producatorii agricoli individuali detinatori de autorizatie in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice autorizate, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate, precum si activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

b) serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport public de calatori;

c) Abrogata;

d) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;

e) transportul public de calatori pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;

f) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;

g) activitatile de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitatile de intermedieri financiare, inclusiv activitatile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitatile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decat operatiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinand acestor institutii, precum si cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;

h) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;

i) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult;

j) Abrogata;

k) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;

l) serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

m) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii;

n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;

o) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte;

p) serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de munca al clientului;

r) Abrogata prin punctul 2. din Ordonanta nr. 47/2007 incepand cu 03.09.2007.

s) Abrogata prin punctul 2. din Ordonanta nr. 47/2007 incepand cu 03.09.2007.

s) serviciile de transport feroviar public de calatori in trafic intern si international, prestate de societati comerciale persoane juridice romane.

Astfel, daca societatea efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul direct catre populatie aceasta intra sub incidenta prevederilor OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Art. 4 din Norma metodologica pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale stabileste ca, in sensul ordonantei de urgenta, prin livrari de bunuri cu amanuntul si prestari de servicii direct catre populatie se intelege acele activitati desfasurate cu caracter permanent. Nu intra in aceasta categorie eventualele livrari de bunuri si prestari de servicii direct catre persoane fizice efectuate intamplator de catre agentii economici, altii decat comerciantii cu amanuntul.

In conformitate cu prevederile art. 2 din norma metodologica mai sus mentionata utilizatorii au obligatia sa elibereze clientilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amanuntul si/sau serviciile prestate si, la solicitarea acestora, le vor elibera si factura fiscala, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asadar, societatea are obligatia de a detine si utiliza casa de marcat in situatia in care presteaza, cu caracter permanent, servicii direct catre populatie. Daca aceasta presteaza intamplator servicii catre persoane fizice aceasta nu are obligatia de a detine si utiliza casa de marcat.

Pentru serviciile prestate pentru care nu are obligatia de a emite bon fiscal societatea are obligatia de a emite o factura in conformitate cu prevederile art. 155 din Codul fiscal. In contabilitate operatiunile se vor inregistra in baza documentelor justificative (factura, chitanta).

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 31 ianuarie 2014

Leave a Reply