Speta: Societate inactiva

Speta: Societate inactiva

Obligatia lichidatorului de a depune mai multe declaratii si raportari in cazul unei societati inactive se va stabili intr-un caz concret in care un SRL inactiv care nu a depus bilant din 2006 si nici declaratii din 2009. Societatea inregistreaza datorii mari in fisa.

In martie 2014, lichidatorul afla (de la administratia financiara) ca a fost numit de catre Registrul comertului lichidator in urma cu mai multi ani si accepta mandatul. Trimite scrisori recomandate la sediul firmei si domiciliul administratorului si toate se intorc cu „adresant necunoscut”.

Lichidatorul e obligat sa depuna declaratii si raportari anuale pentru societate. Vom stabili daca acesta este obligat:

1. sa depuna S1004 pentru 2013 pana la 30.05.2014 copiind datele ultimului bilant (daca il obtine de la administratia financiara) sau sa depuna la administratie o notificare in care sa explice situatia pentru ca procedand asa de fapt confirma fara sa aiba nicio baza ca in intervalul 2006-2013 societatea nu a avut activitate.

2. daca notificarea mentionata il exonereaza de raspunderea privind depunerea bilantului anului 2013.

3. daca exista o alta abordare a acestei situatii in eventualitatea in care repetand cautarea firmei si a administratorului pana in 30 mai nu se obtine alt raspuns.

4. daca termenul de depunere pentru S 1004 (intermediar si nu final) pentru anul 2013 nu ar fi trebuit sa fie 31 martie.

In situatia in care in luna martie 2014 lichidatorul afla de la Administratia Financiara  ca a fost numit lichidator, accepta mandatul si la data de 31.12.2013 firma inactiva  nu se afla in procedura lichidarii aveti obligatia depunerii situatiilor financiare ( bilantul la 31.12.2013 ) in termen de 150 zile de la data incheierii exercitiului financiar 2013, in conformitate cu prevederile Ordinului 79 din 21.01.2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

In acest caz, bilantul la 31.12.2013 s-a intocmit prin copierea datelor ultimului bilant daca se obtine de la Administratia Financiara, avand termen de  depunere 30.05.2014.

In notele explicative la bilant a fost necesar ca lichidatorul sa detalieze  situatia (faptul ca pentru firma respectiva nu s-au depus bilanturi din anul 2006 si declaratii fiscale din anul 2009, ca lichidatorul a trimis firmei scrisori recomandate, iar acestea s-au intors si orice alte elemente elocvente pentru a explica situatia privind inactivitatea firmei in intervalul 2006-2013).

Astfel, daca firma va intra in procedura de lichidare in anul 2014, formularul S1004 se va depune pentru anul 2014 in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic 2014 ( conform art. 36 alin. 3) din Legea contabilitatii  nr.82/1991).

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 05 iunie 2014

Leave a Reply