Speta: Situatii financiare fara hotarare AGA????

Speta: Situatii financiare fara hotarare AGA????

Pentru o societate cu mai multi asociati, la depunerea situatiilor financiare, nu se depune si aprobarea asociatilor, ci se depun numai raportul administratorului, declaratia pe propria raspundere si notele explicative. Se va stabili astfel daca societatea e pasibila de amenzi sau alte sanctiuni.

Conform art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea 31/1990 Legea societatilor comerciale, una dintre obligatiile principale ale Adunarii generala a asociatilor este sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net.
 
Conform art. 29 si 30 din Legea contabilitatii 82/1991, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

   a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
   b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
   c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
 
Conform art. 35 alin. (1) situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 
Astfel, in urma aprobarii lor situatiile financiare anuale se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Hotararea AGA prin care sunt aprobate situatiile financiare si propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile insotesc situatiile financiare.
 
Conform art. 41 pct. 2 lit. e) constituie contraventie nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile.

Contraventiile prevazute la pct. 2 lit. e) se sanctioneaza astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 16 iulie 2014

Leave a Reply