Speta: Servicii de intermediere

Speta: Servicii de intermediere

Avem o agentie de turism din Romania, platitoare de TVA, primeste de la o agentie din UE, tot platitoare de TVA, doua facturi pentru rezervarile efectuate. Una este pentru serviciile hoteliere si una pentru comisionul aferent acelor servicii. Pe factura de comision agentia din UE mentioneaza ca TVA este platit de catre beneficiar.

Intrebari:

Comisionul se considera ca este cu taxare inversa?

Se declara aceste operatiuni in 390?.

Potrivit art 278 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

„Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita”.

Astfel, locul de prestare a serviciilor este in Romania (locul unde persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice), drept urmare operatiunea este impozabila in Romania.

Persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata este firma din Romania, in calitate de beneficiar al serviciilor, potrivit art 307 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

„Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 278 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 266 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 316 alin. (4) sau (6)”

Taxa este platita de firma din Romania prin mecanismul taxarii inverse 4426=4427 si operarea in decontul de TVA atat ca taxa colectata cat si ca taxa deductibila.

In ceea ce priveste declarea operatiunii in declaratia recapitulativa D390, se declara ca si achizitie intracomunitara de servicii, avand ca temei legal prevederea in oglinda a pct 15.6 din normele metodologice date in aplicarea art 278 alin (2) din Codul fiscal:

„Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Uniunii Europene, se numesc prestari de servicii intracomunitare si se declara in declaratia recapitulativa, conform prevederilor art. 325 din Codul fiscal, daca nu beneficiaza de o scutire de taxa. Persoanele impozabile care presteaza astfel de servicii si care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice de inregistrare in scopuri de TVA prevazute la art. 316 si 317 din Codul fiscal”.

Conform art 325 alin (1) lit e din Codul fiscal:
„Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza:

e) achizitiile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana”.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 22 martie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor