Speta: Scutire impozit dividende

Speta: Scutire impozit dividende

Speta de azi dezbate obligatiile persoanei juridice romane, dar si ale persoanei juridice straine, in ceea priveste plata dividendelor si a impozitului aferent.

Obiectul acestei spete il reprezinta o societate juridica romana infiintata in 2005 cu asociati : persoana juridica romana care detine 49% din capitalul social si persoana juridica germana care detine 51% din capitalul social. Societatea plateste catre persoana juridica germana dividende, corespunzator procentului detinut.

Se vor stabili astfel obligatiile persoanei juridice romane, respectiv ale persoanei juridice germane in ceea priveste plata dividendelor si a impozitului aferent.

In situatia in care sunt indeplinite conditiile de participatie de minim 10% pe operioada neintrerupta de 2 ani, si daca ambele societati sunt paltitoare de impozit pe profit, atunci dividendele platite societatii din Germania sunt scutite de impozit, conform art.117 alin.1 lit. h.

„h) dividendele platite de o persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
    1. persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene are una dintre formele de organizare prevazute la art. 20^1 alin. (4);
    2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru al Uniunii Europene, este considerata a fi rezidenta a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezident in scopul impunerii in afara Uniunii Europene;
    3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru al Uniunii Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
    4. detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an, care se incheie la data platii dividendului.
Daca beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1 – 4.


Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica romana care plateste dividendul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    1. este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: «societate pe actiuni», «societate in comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata»;
    2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.”

Pentru acordarea scutirii este nevoie ca societatea din Germania sa va transmita Certificatul de rezidenta fiscala valabil la momentul efectuarii platilor de dividende  precum si Declaratia beneficiarului de venit – conform anexei nr. 16  din Ordinul MEF 724/2011.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 28 iulie 2014

Leave a Reply