Speta: Schimbare destinatie autoturism

Speta: Schimbare destinatie autoturism

Avem o societate care este inregistrata in scopuri de TVA in Romania si a achizitionat in  2016 mai multe autoturisme. S-a stabilit, in momentul achizitiei, ca vor fi utilizate exclusiv de catre agentii de vanzari. TVA-ul aferent achizitiei a fost dedus integral. Pana in luna aprilie 2017 aceste autoturisme au fost utilizate doar in interesul firmei, iar in perioada august 2016-aprilie 2017 au fost deduse integral cheltuielile aferente acestor autoturisme: combustibil, asigurare, reparatii, amortizare.

Incepand cu 1 mai 2017, conducerea firmei decide ca aceste autoturisme sa fie utilizate de catre agentii de vanzari si in interes personal urmand ca lunar acestia sa achite firmei contravaloarea combustibilului aferent kilometrilor parcursi in interes privat. Care sunt ajustarile care trebuie efectuate in luna mai 2017 cand este schimbata destinatia acestor autoturisme?”
Deoarece societatea si-a dedus integral (100%) TVA aferenta achizitiei autoturismelor, ea nu intra sub incidenta exceptiei de la art. 305 alin. 4 lit. a pct. 1 din Codul fiscal, conform careia ajustarea nu se aplica pentru bunurile de capital a caror achizitie a facut obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere conform art. 298 din Codul fiscal. Avand in vedere ca societatea a decis schimbarea destinatiei initiale, iar utilizarea autoturismelor pentru uzul personal al agentilor de vanzari nu mai poate fi considerata neglijabila in conditiile expuse, societatea va trebui sa efectueze ajustarea TVA aferenta achizitiei initiale.
In vederea ajustarii se vor avea in vedere prevederile pct. 79 alin. 1 din Normele metodologice date in aplicarea art. 305 din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin HG 284/2017 conform carora se considera ca are loc o modificare a destinatiei de utilizare a bunului atat in anul in care intervin situatiile care genereaza ajustarea, cat si in fiecare an urmator pana la sfarsitul perioadei de ajustare, atat timp cat se mentin aceste situatii, ajustarile efectuate pentru o cincime din taxa dedusa initial, fiind atat pozitive, cat si negative, in functie de modul in care bunurile sunt utilizate. Ajustarea taxei se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea si/sau, dupa caz, in decontul ultimei perioade fiscale a anului.
Din pacate, normele metodologice nu contin niciun exemplu concret in care sa se faca ajustarea pentru autovehiculele pentru care initial s-a dedus 100% din TVA, iar in cadrul perioadei de ajustare are loc o modificare a destinatiei ce ar impune deducerea de 50%.
Aplicand logica mecanismului de ajustare in raport de exercitarea dreptului de deducere pentru autoturisme, un exemplu de ajustare ar fi urmatorul:
– deducerea in anul 2016 (anul achizitiei – primul an din cadrul perioadei de ajustare: 20.000 lei (100%);
– ajustarea in favoarea statului (negativa) in decontul aferent lunii mai 2017 (cand a intervenit modificarea de destinatie): 20.000 lei x 50%/5 ani = 2.000 lei;
– ajustarea in favoarea statului (negativa) in decontul aferent lunii decembrie 2018 (presupunand ca se pastreaza aceeasi destinatie ca in anul 2017): 20.000 lei x 50%/5 ani = 2.000 lei;
– in anul 2019 societatea decide revenirea la utilizarea autoturismelor exclusiv in scop economic cu drept de deducere 100%: nu se mai efectueaza nici o ajustare (ramane cea initiala);
– in anul 2020 se pastreaza utilizarea din anul 2019, deci nu se mai face nicio ajustare.
Situatia ar fi oarecum similara celei de la exemplul 4 de la pct.79 alin. 15 din normele metodologice modificate.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 07 iunie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor