Speta: Retragere asociat si preluare mijloace fixe

Speta: Retragere asociat si preluare mijloace fixe

Dorim sa vedem cum se procedeaza din punct de vedere contabil si fiscal in situatia in care un asociat care vrea sa plece din firma cu o parte din mijloacele fixe ale societatii.

Retragerea unui asociat se face in cazurile prevazute de Art.226 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea prevede ca un asociat se poate retrage dintr-un S.R.L. in urmatoarele cazuri:

a) conform prevederilor din actul constitutiv,
b) cu acordul tuturor celorlalti asociati,

c) in baza unei hotarari a Tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.
Chiar daca retragerea este unilaterala,judecatoresca sau conventionala, aceasta trebuie depusa la Oficiul Registrului Comertului in vederea inscrierii de mentiuni.

Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor, ori de un expert desemnat de acestia.
Pentru stabilirea drepturilor asociatului retras este necesara alegerea mai multor metode de reevaluare a activelor si pasivelor.

Daca retragerea se face din vointa asociatului, societatea este obligata la plata unei sume de bani sau compensarea in mijloace fixe, asa cum ati mentionat in enuntul intrebarii, care sa reprezinte cota parte detinuta de asociat din patrimoniul societatii.

In schimb, daca retragerea se face prin cesionarea parților sociale, celalalt asociat are obligatia sa plateasca pretul partilor sociale, pret care se stabileste prin negociere libera intre parti.

Din punct de vedere contabil, principalele operatiuni privind retragerea asociatului presupun urmatorii pasi:

– efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatii, ale caror rezultate se inregistreaza in evidenta contabila;
– evaluarea elementelor de natura activelor, efectuata de evaluatori autorizati;

Daca exista plusuri de valoare acestea se evidentiaza ca elemente de natura activelor si capitalurilor proprii, sunt luate in considerare la determinarea sumei care i se cuvine asociatului care se retrage, dar nu se inregistreaza in  contabilitate.

La fel se procedeaza si in cazul eventualelor minusuri rezultate din evaluare.

Din punct de vedere fiscal, cota-parte din capitalul propriu distribuit cu ocazia retragerii asociatului nu reprezinta dividend, ci este calificata drept castig din transferul titlurilor de valoare.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16%, iar calculul, retinerea si virarea impozitului se efectueaza de persoana juridica la care persoana fizica asociata a detinut partile sociale. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru inregistrarea operatiunilor respective la registrul comertului, indiferent daca plata se face sau nu esalonat.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 02 iunie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor