Speta: Reportarea cheltuielilor cu dobanzile

Speta: Reportarea cheltuielilor cu dobanzile

Avem de analizat cazul unei societati care la data de 31.12.2014 in contul 121 are sold debitor in suma de 149344 lei si capitaluri proprii negative.

Cheltuielile cu dobanzile sunt in suma de 154.450 lei. Grad de indatorare nu se poate calcula deoarece exista capitaluri proprii negative. In aceasta situatie toata dobanda devine nedeductibila din punct de vedere fiscal, astfel ca vom stabili daca se reporteaza pentru anii urmatori.

Rezulta ca firma are impozit pe profit de platit (149.344 – 154.450 = 5.106 x 16% = 817 lei). Vom stabili daca s-a procedat corect.

Limitarea cheltuielilor cu dobanzile si deducerea lor in functie de gradul de indatorare se calculeaza de catre societatile care au imprumuturi din alte surse decat de la institutiile de credit (banci internationale, romanesti sau alte persoane juridice care acorda credite potrivit legii) cum sunt de exemplu imprumuturile de la asociati.

Aceste imprumuturi pot fi in moneda nationala sau intr-o alta moneda.

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit.

In conditiile in care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile (cont 666 ”Cheltuieli privind dobanzile) si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar (cont 665 – cont 765) aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare sunt nedeductibile (pct. 60 din normele metodologice de aplicare ale art. 23 din Codul fiscal. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, pana la deductibilitatea integrala a cheltuielilor de acesta natura (fara a exista un termen limita de recuperare).

In formularul 101″Declaratie privind impozitul pe profit” care se intocmeste la sfarsitul fiecarui an fiscal, veniturile din diferente de curs aferente dobanzilor precum si cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar se evidentiaza pentru anul 2014 asa cum se prevede in Opanaf nr.4024/2014.

In cazul prezentat, la rd. 10 se trece valoarea pierderii (D ct. 121 = -149.344).

La rd. 33 se inscrie suma cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal, dar care pot fi reportate in perioadele urmatoare (154.450). Pierderea contabila din debitul ct. 121 se reduce din cauza cheltuielilor nedeductibile si la rd. 38, 43, rezulta un profit impozabil de 5.106. Ca urmare se datoreaza un impozit pe profit de 817 lei.

Recuperarea cheltuielilor respective in exercitiile fiscale urmatoare are loc numai atunci cand sunt indeplinite conditiile de la art. 23, alin. (1) din Codul fiscal.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 08 aprilie 2015

Leave a Reply