Speta: Repartizare profit

Speta: Repartizare profit

Avem o societate comerciala pe actiuni cu capital integral privat inregistreaza la 31.12.2014 pe situatiile financiare urmatoarea situatie:

Total active 138.040.305 lei;
Total datorii = 60.840.308 lei
Total capitaluri proprii = 76.422.719 lei;
Capital social subscris varsat =19.604.603 lei;
Profit net al exercitiului 2014 = 2.461.193 lei;

Rezultat reportat – pierdere contabilia ani precedenti (cont 1171) =10.647.000lei;
Rezultat reportat – pierdere din corectarea erorilor contabile in an 2014 =67.811 lei;

AGA decide in anul 2015 repartizarea profitului astfel: pentru constituirea rezervei legale conform legii, pentru acoperirea pierderii contabile din corectarea erorilor (ct 1174) si diferenta pentru repartizarea in totalitate ca dividende.

Avand in vedere prevederile Lg 31/1990 art 67 si 69, este corecta decizia de repartizare la dividende a profitului sau trebuia acoperita pierderea contabila reportata din anii precedenti?

Nu se pot distribui dividende inainte de recuperarea pierderilor contabile deoarece se incalca si prevederile Legii societatilor comerciale 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care dispun ca repartizarea dividendelor se efectueaza numai din profituri reale.

Astfel, conform art. 272^1 lit. b) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 „Art 272^1 Se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care:

b)incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara sau contrarii celor rezultate din aceasta.”

La pct. 423 din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate se prevede ca:

„423.

(1)Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar curent, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale conform legii, si cel reportat aferent exercitiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

(2)In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie”.

Prin urmare, in cazul dat, nu se pot distribui dividende intrucat trebuie acoperite pierderile iar acestea depasesc profitul de repartizat.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 19 mai 2015

Leave a Reply