Speta: Reparatie ulterioara activ imobilizat

Speta: Reparatie ulterioara activ imobilizat

In cazul recunoasterii activelor la imobilizari corporale in OMFP 1802/2014, se precizeaza ca in functie de interpretarea managementului fiecarei societati, reparatiile ulterioare pot fi recunoscute drept activ imobilizat daca: „Piesele de schimb si echipamentul de service sunt, in general, contabilizate ca stocuri si recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand sunt consumate. Totusi, piesele de schimb importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizari corporale atunci cand o entitate preconizeaza ca le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an.”

In schimb in Legea 15/1994 este stipulat ca:

„Nu sunt considerate mijloace fixe:
a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel care nu modifica parametrii tehnici initiali ai mijlocului fix;
b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi indiferent de valoarea si de durata lor de functionare normala.”

Vom vedea astfel ce prevederi (ce lege) se aplica si cum se procedeaza in cazul achizitionarii unui motor pentru o instalatie mare de racire ce costa peste 10.000 euro si este folosit mai mult de 1 an.

Intr-adevar, dintr-o perspectiva strict legislativa prevederile Legii nr. 15/1994 pot fi considerate ca prevaland asupra unei dispozitii dintr-o reglementare de nivel inferior, insa temeiul legal al adoptarii prevederilor OMFP nr. 1802/2014 este Legea contabilitatii nr. 82/1991 care instituie obligativitatea expresa prevazuta la art. 5 alin. (1) de a conduce contabilitatea potrivit reglementarilor contabile aplicabile emise, conform art. 4 alin. (1), de catre Ministerul Finantelor Publice.

Mai mult, din perspectiva consecintelor fiscale subliniem si prevederile art. 28 alin. (25) din noul Cod fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 care statueaza ca prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica la calculul rezultatului fiscal, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) si ale art. 8 din aceeasi lege. Aceeasi solutie legislativa era cuprinsa in art. 24 din Codul fiscal aplicabil pana la data de 31 decembrie 2015.

In aceste conditii, consideram ca din concursul celor soua solutii legislative vor prevala dispozitiile intemeiate pe reglementarea secundara a Legii contabilitatii respectiv prevederile pct. 191 din OMFP nr. 1802/2014.

Pentru a sublinia aceasta solutie invocam si prevederile art. 28 alin. (18) din noul Cod fiscal potrivit carora in cazul in care, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale cu valoare fiscala ramasa neamortizata, cheltuielile reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

Valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale se recalculeaza in mod corespunzator, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite si majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite, si se amortizeaza pe durata normala de utilizare ramasa.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 09 februarie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor