Speta: Refacturare

Speta: Refacturare

Avem cazul unui utilizator intr-un contract de leasing operational, cu dauna pe polita CASCO si cu obligatia de a suporta fransiza. Asigurarea CASCO a fost incheiata la valoare masina fara TVA, avand mentionata societatea de leasing – Asigurat si societatea noastra ca si Utilizator.

Asiguratorul despagubeste Asiguratului dauna la valoarea reparatiei fara TVA minus valoarea fransizei.

Vom vedea daca este corect ca societatea de leasing sa refactureze utilizatorului valoare fransiza plus TVA. Se mentioneaza ca societatea in cauza nu este platitor de TVA, iar TVA-ul aplicat la fransiza este pentru aceasta un cost.

Activitatea de asigurare nu intra in sfera de aplicare a TVA. Activitatea de servuce este o activitate de prestari servicii, care este cuprinsa in sfera de aplicare a TVA.

La refacturare societatea de leasing va aplica acelasi regim de TVA  care s-a aplicat si  la emiterea facturii initiale.

Avand in vedere ca pentru reparatiile efectuate, service-ul auto factureaza cu TVA, societatea de leasing  va refactura o  parte din dauna respectiva, care nu se deconteaza de catre asigurator, aplicand TVA.

La refacturarea cheltuielilor cu utilitatile atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri, se aplica structura de comisionar.

Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza.

In cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, in conditiile legii, si are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile.

Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor, indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului, respectiv se considera ca furnizorul ori, dupa caz, comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si, la randul sau, comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau, dupa caz, catre client.

Astfel, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, societatea care refactureaza serviciile de utilitati este obligata sa emita factura aferenta cu TVA, in aceeasi cota specificata pe factura primita.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 16 decembrie 2014

Leave a Reply