Speta: Refacturare cheltuieli asigurare auto

Speta: Refacturare cheltuieli asigurare auto

In cele ce urmeaza, se va stabili regimul TVA pentru refacturarea cheltuielilor cu asigurarea CASCO, RCA, in cazul unui contract de comodat pentru un autoturism. Se mentioneaza ca acest contract de comodat este incheiat intre societatea  comodant si o societate „x” (comodatar), avand ca prevederi incheierea/plata asigurarii CASCO si RCA de catre comodant (proprietar al autoturismului), urmand ca, ulterior, sumele sa fie refacturate comodatarului (societatii X).

In situatia prezentata nu sunt aplicabile prevederile art. 137 alin. (3) lit.  e)  conform carora baza de impozitare a TVA nu cuprinde sumele achitate in contul altei persoane, decontate ulterior acesteia   „Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:

 …….. e) sumele achitate de o persoana impozabila in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, inclusiv atunci cand locatorul asigura el insusi bunul care face obiectul unui contract de leasing si refactureaza locatarului costul exact al asigurarii, astfel cum s-a pronuntat Curtea Europeana de Justitie in Cauza C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o.”. Practic, autoturismul este proprietatea comodatantului, obligat la plata asigurarii RCA care opteaza si pentru plata asigurarii CASCO.

Astfel, sumele nu sunt achitate in numele comodatarului, ci in numele comodatantului care prevede prin contract ca sumele respective urmeaza a fi recuperate  prin refacturare de la utilizatorul autoturismului.  In acest caz, consider ca refacturarea cheltuielilor reprezinta un serviciu taxabil pentru care se colecteaza TVA. Serviciul respectiv nu poate fi considerat operatiune scutita fara drept de deducere a TVA in conformitate cu prevederile art. 141 alin. (2) lit.   b)  conform carora sunt scutite de taxa „operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestarile de servicii in legatura cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediaza astfel de operatiuni;”.

Pe langa aceste prevederi, trebuie retinute si  cele de la pct. 35^1 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a acestui articol prin care se reglementeaza in mod expres faptul ca scutirea de taxa se aplica de catre societatea care suporta riscul  asigurat „
O caracteristica esentiala a unui serviciu de asigurare o reprezinta existenta unei relatii contractuale intre prestator si beneficiarul serviciilor. Scutirea de taxa pentru serviciile de asigurare si/sau de reasigurare se aplica de catre societatea care suporta riscul si care incheie contractul cu clientii, ……”.  

Avand in vedere faptul ca societatea pe care o reprezentati nu are calitatea de intermediar al serviciului de asigurare si nu suporta riscul asigurat,  in opinia noastra,  refacturarea cheltuielilor cu asigurarea se efectueaza prin colectarea TVA.

Sursa: fiscalitatea.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 29 iulie 2014

Leave a Reply