Speta: Reevaluare si vanzare imobil

Speta: Reevaluare si vanzare imobil

Vom analiza mai jos cazul unui SRL care a reevaluat la data de 31.12.2010 imobilizarile corporale aflate in patrimoniul societatii (constructie si teren) si a inregistrat diferentele din reevaluare in creditul contului 105. In luna august 2013, societatea a vandut constructia si terenul.

Vom vedea care este tratamentul fiscal al soldului creditor al contului 105, precum si care va fi monografia contabila a tranzactiei de vanzare a imobilizarilor corporale.

Solutia consultantului:
Potrivit pgf. 124, alin. (1), din OMFP 3055/2009, in cazul in care se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare (ct.105), iar tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat in notele explicative.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve (ct. 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat.

In sensul OMFP 3055/2009 castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

Tratament fiscal
In cazul dumneavoastra societatea (nefiind platitoare de impozit pe profit) nu a dedus cheltuieli de amortizare (suplimentare) si ca urmare nici nu trebuie sa impoziteze rezervele din reevaluare.

In concluzie soldul creditor al contului 105 „Rezerve din reevaluare” (aferent constructiei si terenului reevaluate in 2010 si vandute in August 2013) trebuie transferat la 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” urmand a fi impozitate cu impozit pe dividende in momentul distribuirii rezervei catre asociati.

Monografia contabila:
– emiterea facturii:

461″Debitori diversi”                     =                 7583 „Venituri din vanzarea activelor”

– scaderea din gestiune a activelor vandute

6583 „Cheltuieli privind activele cedate = 2111 „Terenuri” Valoarea contabila a terenului

si alte operatii de capital”

                    %                                        =                                             212 „Constructii” Valoarea contabila a cladirii
2812 „Amortizarea constructiilor”  Valoarea amortizata a cladirii

6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” Valoarea ramasa a cladirii

– transferul rezervelor „realizate”

105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 20 septembrie 2012

Leave a Reply