Speta: Reevaluare pierdere din reevaluare

Speta: Reevaluare pierdere din reevaluare

Analizam cazul unei societati care este platitoare de impozit micro 3 la suta si care in 2012 a inregistrat in debitul contului 117.1 pierdere de 301.897 rezultata din reevaluare. In luna iunie vinde un imobil si depaseste plafonul de 65.000 euro, platind 3 la suta impozit pe venit realizat din vanzarea acestui imobil si din celelalte venituri. Societatea devine platitoare de impozit pe profit.

Vom vedea ce se intampla cu debitul contului 117.1 si cum se poate recupera daca nu a fost declarat in formularul 101, stabilind totodata si daca se mai plateste impozitul.

Solutia consultantului:

Rezultatul unei reevaluari in minus la o cladire (deoarece cred ca este vorba de reevaluarea la cladirea care se vinde), indiferent de statutul fiscal al societatii: platitoatre de impozit pe profit sau platitoare de impozit micro, trebuia inregistrat in contul de cheltuiala 6813.

Pe de alta parte, firma este micro inca din 2012 sau de la 01.02.2013?

Daca firma era micro in 2012 si reevaluarea provine tot din 2012, atunci pierderea respectiva nu se poate recupera, deoarece se recupereaza doar pierderile fiscale provenite din perioada de impozit pe profit si declarate prin 101.

Daca firma este micro de la 01.02.2013, iar in anul 2012, cind s-a facut reevaluarea, a fost platitoare de impozit pe profit, diferenta din reevaluare in minus de 301.897 lei (daca despre asta este vorba) trebuia inregistrata in contul 6813, era o cheltuiala nedeductibila fiscal conform art. 21 alin. (4) litera s), trebuia declarata in declaratia 101 depusa pentru anul 2012 doar ca pierdere contabila, nu si fiscala, si nu se recupereaza din profiturile urmatoare.

Baza impozabila pentru impozitul micro este redata la art. 112^7 din Codul fiscal:

„(1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d) veniturile din subventii de exploatare;
e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobinzi si/sau penalitati de intirziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.”

In normele date in aplicarea acestui articol se prevede:
„14. Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3 la suta este reprezentata de totalul veniturilor trimestriale care sint inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a «Conturi de venituri»”, cu exceptia celor prevazute mai sus.

In cazul in care in cursul anului se depaseste plafonul de 65.000 euro, firma devine platitoare de impozit pe profit incepind cu trimestrul in care s-a depasit limita, dar luind in calcul veniturile si cheltuielile de la inceputul anului, asa cum este precizat la art. 112^6 din „Codul fiscal
si la punctele 11 si 12 din norme.

Ca urmare:
– daca imobilul se vinde in luna iunie 2013, cind se depaseste plafonul de 65.000 euro, atunci firma devine platitoare de impozit pe profit incepind cu trimestrul II 2013, dar pentru calculul impozitului pe profit vor lua in calcul veniturile si cheltuielile pe cumulat de la inceputul anului;
– din impozitul astfel calculat va scadea impozitul micro datorat pe trimestrul I 2013 si va rezulta impozitul pe profit de plata pentru trim. II 2013;
– rezulta ca pentru venitul realizat din vinzarea cladirii, firma nu plateste 3 la suta, ci impozit pe profit, acest venit cumulindu-se cu celelalte venituri ale firmei;
– suma de 301.897 lei din debit 117, presupunind ca provinde dintr-o reevaluare in minus efectuata in perioada in care firma era platitoare de impozit pe profit, asa cum am aratat mai sus, nu se recupereaza, intrucit trebuia sa fie o cheltuiala nedeductibila fiscal.

Baza legala:

– art. 26 din „Codul fiscal si punctul 73 si 74 din norme.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 17 iulie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply