Speta: Reconstituire documente pierdute

Speta: Reconstituire documente pierdute

Analizam astazi cazul unei societati care se confrunta cu situatia in care, in extrasul de cont, sunt efectuate plati catre furnizorii care au asigurat hrana angajatilor. Cu toate acestea, documentele  (facturil ) nu s-au pastrat.

Vom stabili astfel daca aceste cheltuieli se pot asimila diurnei si daca se poate face inregistrarea 542 = 5121 pe un decont (ordin de deplasare) al administratorului care sa isi asume raspunderea ca aceste sume au fost cheltuite pe hrana.

Solutia consultantului:

Din punct de vedere contabil, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Astfel cum prevede art. 41 pct. 1 constituie contraventie la prevederile acestei legi detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni.

Asadar, societatea are obligatia de a inregistra in contabilitate facturile emise pe numele sau de catre furnizorii care au asigurat hrana angajatilor. Conform articolului 26 din legea mentionata in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in
acest scop.

Procedura de reconstituire a documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse este stabilita prin Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiarcontabile. Reconstituirea documentelor justificative si contabile sustrase, pierdute sau distruse se realizeaza in conformitate cu prevederile sectiunii E a Normei metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobata prin ordinul mentionat.

Potrivit acesteia, orice persoana care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligatia sa aduca la cunostinta, in scris, in termen de 24 de ore de la constatare, conducatorului unitatii (administratorului unitatii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective).

In termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicarii, conducatorul unitatii trebuie sa incheie un proces-verbal, care sa cuprinda:
– datele de identificare a documentului disparut;
– numele si prenumele persoanei responsabile cu pastrarea documentului;
– data si imprejurarile in care s-a constatat lipsa documentului respectiv.

Procesul-verbal se semneaza de catre:
– conducatorul unitatii;
– conducatorul compartimentului financiar -contabil al unitatii sau persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie;
– persoana responsabila cu pastrarea documentului; si
– seful ierarhic al persoanei responsabile cu pastrarea documentului, dupa caz.

Reconstituirea documentelor se face pe baza unui „dosar de reconstituire”, intocmit separat pentru fiecare caz.

Dosarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate in legatura cu constatarea si reconstituirea documentului disparut, si anume:

– sesizarea scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului;
– procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
– dovada sesizarii organelor de urmarire penala sau dovada sanctionarii disciplinare
a persoanei vinovate, dupa caz;
– dispozitia scrisa a conducatorului unitatii pentru reconstituirea documentului;
– o copie a documentului reconstituit.

In cazul in care documentul disparut a fost emis de alta unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitenta, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitenta. In acest caz, unitatea emitenta va trimite unitatii solicitante, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.

Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea „DUPLICAT”, cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea. Documentele astfel reconstituite constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.

In cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, emitentul trebuie sa emita un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse. Duplicatul poate fi:
– o factura noua, care sa cuprinda aceleasi date ca si factura initiala, si pe care sa se mentioneze ca este duplicat si ca inlocuieste factura initiala; sau
– o fotocopie a facturii initiale, pe care sa se aplice stampila societatii si sa se mentioneze ca este duplicat si ca inlocuieste factura initiala.

Conducatorii unitatilor vor lua masuri pentru asigurarea inregistrarii si evidentei curente a tuturor lucrarilor intocmite, primite sau expediate, stabilirea si evidenta responsabililor de pastrarea acestora, evidenta tuturor reconstituirilor de documente, precum si pentru pastrarea dosarelor de reconstituire, pe toata durata de pastrare a documentului reconstituit.

Prin urmare, va revine obligatia de a reconstitui, in conformitate cu cele prezentate, facturile emise de furnizori a caror contravaloare a fost achitata ulterior din contul bancar al societatii. In baza duplicatelor emise de furnizori se vor efectua inregistrarile in contabilitate.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 07 iunie 2013

Leave a Reply