Speta: Radiere creante clienti neincasati

Speta: Radiere creante clienti neincasati

Propunem spre analiza cazul unei societati comerciale din Romania, platitoare de impozit pe profit, care va radia creante de la clienti neincasati.

Daca anterior s-au inregistrat notele contabile privind provizioanele conform art. 22 lit. h) din Codul fiscal in proportie de 30% din valoarea neincasata, stabilim daca pierderea din creante pentru clientii neincasati care nu au decizie de faliment definitiva este deductibila la impozitul pe profit in proportie de 30% si daca venitul din provizion este neimpozabil (30% din valoare).

De asemenea, stabilim daca se pot inregistra radieri pentru creante neincasate care nu au o vechime de peste 3 ani.

Conform art.21 alin. 4 lit o din Codul fiscal, cheltuielile cu scoaterea din evidenta a clientilor neincasati sunt deductibile fiscal, pentru partea acoperita de provizion, chiar daca nu exista decizia de faliment definitiva si irevocabila.Redam mai jos aceste prevederi:

„o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situatii decat cele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n). In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;”

Veniturile din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deductibilitate, vor fi impozabile la calculul impozitului pe profit. Sunt neimpozabile veniturile din anularea provizioanelor care au fost considerate nedeductibile fiscal, conform art. 20 lit.c din codul fiscal, mai jos redata:

„Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice.”

De altfel, puteti scoate din evidenta creante pentru clienti care au fost radiati de la Registrul Comertului. Deductibilitate se va acorda insa numai celor care au fost radiati ca urmare a falimentului, pentru care exista hotarare definitiva si irevocabila de faliment, conform art. 21 alin.2 lit.n.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 17 aprilie 2015

Leave a Reply