Speta: Provizion pentru riscuri si cheltuieli

Speta: Provizion pentru riscuri si cheltuieli

Analizam cazul unei firme care a constituit un provizion pentru riscuri si cheltuieli ca urmare a emiterii unei sentinte definitive si executorie intr-un litigiu al societatii cu cativa fosti salariati.

Initial a considerat cheltuiala cu provizionul nedeductibila din punct de vedere fiscal. La momentul platii sumelor catre acesti fosti salariati s-a anulat provizionul prin trecerea lui pe venituri neimpozabile. In aceste conditii, vom stabili daca aceasta cheltuiala prilejuita de achitarea acestor sume (daune) este tot nedeductibila.

Sumele privind acoperirea cheltuielilor de judecata pe care le datoreaza societatea in urma unei hotarari judecatoresti, ramasa definitiva, inclusiv cele pentru acoperirea cheltuielilor de natura salariala si cele privind contributiile sociale obligatorii, sunt tratate din punct de vedere fiscal de prevederile art. 21 din Codul fiscal.

Potrivit acestora, sumele pe care societatea le datoreaza pentru acoperirea cheltuielilor de judecata si de executare sunt considerate cheltuieli deductibile potrivit dispozitiilor art. 21, alin. (1) din Codul fiscal, chiar daca nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, deoarece indeplinesc celalalt criteriu si anume ca sunt prevazute in alte acte normative in vigoare (acelea in baza carora judecatorii au emis hotararile).

Aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil, chiar daca este vorba de persoane fizice care nu mai au calitatea de salariati, deoarece sumele achitate au fost supuse impozitului pe venit.

Cheltuiala cu provizionul a fost nedeductibila, venitul rezultat din anularea provizionului a fost venit impozabil, iar cheltuielile cu achitarea daunelor stabilite de o instanta judecatoreasca printr-o hotarare definitiva si irevocabila sunt deductibile in perioada in care s-au inregistrat.

Sursa: blogulspecialistului.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 13 februarie 2014

Leave a Reply