Speta: Provizioane pentru garantii

Speta: Provizioane pentru garantii

In cazul urmator, pentru o factura de vanzare marfa emisa in luna februarie si una emisa in luna mai 2014, a fost evidentiat tot venitul in lunile respective si s-a constituit si garantie prin emitere de factura (267=411). Se va vedea daca se poate crea provizion pentru garantie de buna executie in trimestul 3, deductibil fiscal. Dat fiind ca impozitul pe profit se regularizeaza anual, iar garantia este pentru o perioada de 40 de luni, constatam daca se poate emite provizionul si ulterior ramanand deductibil fiscal.

Pentru a fi deductibil fiscal, provizionul trebuie constituit in trimestrul in care a intervenit operatiunea, conform art 22 alin.1 lit.b din Codul fiscal si normele metodologice de aplicare redate mai jos:

„ART. 22 b)
52. Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate.

Pentru lucrarile de constructii care necesita garantii de buna executie, conform prevederilor din contractele incheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, in limita cotelor prevazute in contracte, cu conditia reflectarii integrale la venituri a valorii lucrarilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrari.

Inregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garantiile de buna executie se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.

Aceleasi prevederi se aplica si in cazul provizioanelor pentru garantii de buna executie a contractelor externe, acordate in conditiile legii producatorilor si prestatorilor de servicii, in cazul exporturilor complexe, proportional cu cota de participare la realizarea acestora, cu conditia ca acestea sa se regaseasca distinct in contractele incheiate sau in tariful lucrarilor executate si in facturile emise.

Prin export complex se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat ori impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente, definite in conformitate cu actele normative in vigoare.

Sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructii de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructii de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere si altele asemenea, definite in conformitate cu actele normative in vigoare.”

Asadar, va recomandam sa depuneti declaratia rectificativa 710 la impozitul pe profit declarat pentru trimestrele I si II luand in considerare si provizionul constituit, astfel incat cheltuielile cu provizioanele sa fie deductibile la calculul impozitului pe profit atat trimestrial cat si anual. In alte conditii, provizionul nu va fi deductibil fiscal.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 17 noiembrie 2014

Leave a Reply