Speta: Provizioane pentru garantii de buna executie

Speta: Provizioane pentru garantii de buna executie

Vom vedea mai jos cum se constituie provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor, stabilind si in ce masura sunt deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit.

Solutia consultantului:

Garantia de buna executie se constituie, de obicei, de catre constructor sau prestatorul de servicii, in favoarea beneficiarului urmand ca la incheierea lucrarilor si dupa intocmirea procesului verbal de predare a lucrarii, acesta  sa-si recupereze garantia constituita.

Garantia se acorda pe o perioada determinata stabilita de comun acord intre executant si beneficiarul lucrarilor de constructii-montaj si se constituie cu scopul crearii unor  disponibilitati banesti necesare pentru acoperirea unor eventuale remedieri de calitate care ar putea interveni intre data receptiei provizorii si data receptiei definitive a lucrarilor.

Executantului lucrarilor de constructii ii revine obligatia  remedierii, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita.

Pentru garantiile de buna executie acordate clientilor in baza clauzelor contractuale, constructorii pot sa inregistreze cheltuieli cu provizioanele, considerate deductibile d.p.d.v. fiscal la determinarea profitului impozabil asa cum sunt reglementate prin Codul fiscal la articolul 22 alineatul 1 litera b) si punctul 52 din normele de aplicare a Codului fiscal.

Conform acestor dispozitii cheltuielile cu provizioanele pentru garantii de buna executie sunt considerate deductibile la calculul profitului impozabil.

Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se constituie trimestrial, pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie. Pentru recunoasterea cheltuielilor de aceasta natura este obligatorie reflectarea integrala la venituri a valorii lucrarilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrari.

Asa cum se prevede la pct. 52 din normele metodologice pentru aplicarea Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2003, cu modificarile ulteriore, provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se inregistreaza la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate sau serviciilor prestate.

In mod obisnuit, garantia constituita se blocheaza intr-un cont bancar pe perioada lucrarilor de constructii, instalatii, montaj, etc., conform prevederilor contractuale.

Inregistrarea la venituri a provizioanelor create pentru garanțiile de buna execuție se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garanție inscrise in contract.

In ceea ce priveste inregistrarea in evidenta contabila a garantiilor de buna executie, principalele operatiuni pot fi prezentate astfel:

411      =          %

„Clienti”                      704

„Venituri din lucrari
executate si servicii
prestate”

4427

„TVA colectata”

2678                   =              411

„Alte creante                 Clienti”
imobilizate”

6812                                =                1512

„Cheltuieli de                        „Provizioane
exploatare privind                pentru garantii
provizioanele”                       acordate clientilor”

5121                                 =              411

„Conturi la banci                  „Clienti”
in lei”

5121                               =              2678

„Conturi la banci                  „Alte creante
in lei”                                      imobilizate”

1512                    =              7812

„Provizioane                         „Venituri din
pentru garantii                      provizioane”
acordate clientilor”

Din punct de vedere fiscal, cheltuielile din ct. 6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele” sunt cheltuieli deductibile trimestrial daca societatea a inregistrat la venituri valoarea lucrarilor (ct. 704), iar veniturile reluate din inchiderea provizionului in ct. 7812 „Venituri din provizioane” sunt impozabile.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 20 mai 2013

Leave a Reply