Speta: Procesare bunuri

Speta: Procesare bunuri

Vom analiza mai jos cazul unei societati A din Romania, platitoare de TVA si inregistrata in ROI, care a adus de la firma norvegiana B subansamble care urmeaza sa fie asamblate si testate de catre firma A in Romania.

Subansamblele au fost livrate de firma C din Slovacia (cod valabil de TVA) pe baza de CMR si „commercial invoice” pe care scrie: „Total Customs Value – 375375 eur” si „net total price – 0 eur”. Costurile de asamblare efectuate de A urmeaza sa-i fie facturate lui B.

Dupa asamblare, echipamentul urmeaza sa fie testat de catre firma A. Dupa testari, echipamentul va fi vandut unei societati din Romania D (care este platitoare de TVA si inregistrata in ROI).

Societatea A nu declara in 390, completeaza registrul nontransferurilor. Vom stabili in ce masura costurile de asamblare efectuate de A, se factureaza catre firma B din Norvegia cu TVA.

Se doreste ca firma B din Norvegia sa factureze echipamentul direct lui D din Romania. Vom stabili daca este posibil asa ceva, avand in vedere ca nu exista CMR intre B din Norvegia si D din Romania si care ar fi varianta corecta si legala.

In situatia prezentata consideram ca firma A din Romania trebuie sa factureze serviciile prestate in beneficiul firmei B din Norvegia prin colectarea TVA deoarece este aplicabila exceptia de la regula generala de taxare de la  art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

Exceptia este reglementata prin art. 133 alin. (7) lit. a) si prevede ca locul prestarii pentru serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile este in Romania daca utilizarea efectiva a serviciilor are loc in Romania „Prin exceptie de la prevederile alin. (2), locul urmatoarelor servicii este considerat a fi:
a) in Romania, pentru serviciile constand in … lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania;”

Aceste prevederi trebuie coroborate cu cele de la pct. 15^1 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din normele de aplicare ale art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul fiscal din care rezulta ca:

–    serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei;
–    daca locul prestarii serviciilor conform art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul fiscal este situat pe teritoriul Romaniei, operatiunile sunt impozabile in Romania, fiind aplicabila scutirea de TVA de la 143.

Astfel, prestarea de servicii efectuata de catre firma A ar reprezenta operatiune scutita cu drept de deducere conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) numai daca bunurile procesate ar fi expediate in afara teritoriului comunitar „Sunt scutite de taxa: …e) prestarile de servicii efectuate in Romania asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate in vederea prelucrarii in Romania si care ulterior sunt transportate in afara Comunitatii de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit in Romania, ori de alta persoana in numele oricaruia dintre acestia;”

Avand in vedere ca bunurile asamblate si testate de catre firma A sunt vandute de catre firma B pe teritoriul Romaniei, operatiunea este taxabila in Romania prin emiterea facturii cu TVA colectata. Factura de livrare a bunurilor catre cumparatorul D trebuie emisa numai de catre firma B care este proprietara bunurilor asamblate de catre A.

Pentru realizarea de operatiuni taxabile pe teritoriul  Romaniei, firma B din Norvegia este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform prevederilor art. 153 alin. (4) deoarece este obligata la plata TVA conform prevederilor art. 150 alin. (1) „Persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata, daca aceasta este datorata in conformitate cu prevederile prezentului titlu, este persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, cu exceptia cazurilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2) – (6) si art. 160.” Inregistrarea se efectueaza, obligatoriu, prin desemnarea de catre firma B din Norvegia a unui  reprezentant fiscal pe teritoriul Romaniei ca persoana obligata la plata taxei.

Avand in vedere faptul ca societatea A presteaza servicii asupra unor bunuri care nu sunt proprietatea sa, in calitate de procesator, este obligata sa intocmesca Registrul bunurilor mobile corporale primite in scopul expertizarii sau efectuarii de lucrari asupra acestora, nicidecum Registrul nontransferurilor.

Sursa: contabilul.ro si finantevalcea.ro

Data aparitiei: 10 februarie 2014

Leave a Reply