Speta: Procedura amortizare

Speta: Procedura amortizare

In ce priveste cheltuielile aferente unei proceduri de amortizare, urmarim indeaproape cazul in care la 31.12.2010 s-a realizat reevaluarea imobilizarilor corporale – grupa Cladiri si a rezultat la o cladire o descrestere fata de valoarea contabila neta.

Cladirea prezinta urmatoarele caracteristici:

– valoarea de inventar 1.660.201 lei;

– valoarea contabila neta 1.133.055 lei;

– amortizarea lunara 8649,28 lei;

– durata de amortizare 16 ani;

– valoarea justa 1.062.400.

Societatea a inregistrat rezultatul reevaluarii in cuantum de – 70.655,02 lei pe cheltuieli (6813=212 70.655,02 lei) intrucat din reevaluarile anterioare nu au existat sume inregistrate in contul 105 pentru acest activ.

Incepand cu 2014 societatea inregistreaza lunar cheltuieli cu amortizarea la noua valoare de 8109,92 lei, mai mici cu 539,36 lei fata de lunile anterioare.

La 31.12.2013 s-a realizat o noua reevaluare la grupa cladiri si sa stabilit pentru activul mentionat mai sus valoarea justa de 841.098 lei.

– val de inventar 1.062.400 lei;
– amortizare 3*12*8109.92 lei= 291.957 lei;
– val contabila neta =770.443;
– diferenta din reevaluare =70.655;

Societatea inregistreaza in contabilitate    6813=212  -70655 lei

Vom vedea astfel care sunt aspectele fiscale legate de cheltuielile cu amortizarea, stabilind si daca descresterea din reevaluare reprezinta, in viitor, un avantaj din punct de vedere fiscal.

Valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, in locul costului de achizitie, al costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ.

Valoarea reevaluata devine valoarea la care activul este prezentat in situatiile financiare anuale si totodata devine valoare amortizabila a activului respectiv.

Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ.
 
Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ, in situatia in care a existat o reevaluare si ca urmare a diminuarii valorii activului s-a inregistrat o cheltuiala in contul 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor.

in limita sumei inregistrate anterior in contul 6813
 
212      =             7813

Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
 
In exemplul prezentat de dumneavoastra cresterea de valoare inregistrata la 31 decembrie 2013 este egala cu scaderea de valoare inregistrata in anul 2010.
Din punct de vedere fiscal

Cheltuiala cu amortizarea deductibila fiscal se determina prin alocarea valorii fiscale a activului pe durata sa de utilizare.

Valoarea fiscala cuprinde in cazul mijloacelor fixe amortizabile si terenurilor si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii.
In cazul inregistrarii unei descresteri, ca urmare a efectuarii reeevaluarilor, sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului istoric.

Astfel, ulterior reevaluarii din 2010, in anii 2011- 2013, amortizarea deductibila fiscal, a fost cea determinata pe baza costului istoric, nu cea determinata pe baza valorii reevaluate. Amortizarea contabila a fost astfel diferita de amortizarea fiscala.
 
Nu reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil – Cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora (cheltuielile inregistrate in contul 6813). Cheltuiala inregistrata la 31 decembrie 2010 in contul 6813 nu a fost considerata cheltuiala deductibila fiscal.
 
La reevaluarea din 31. decembrie 2013
– Cresterea de valoare se inregistreaza ca un venit ce compenseaza cheltuiala efectuata
 
212                  =                                    7813
                               Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
 
Potrivit art. 20 din Codul fiscal, sunt venituri neimpozabile, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile.
Veniturile inregistrate in contul 7813 sunt venituri neimpozabile.
 
Amortizarea
In cazul inregistrarii unei cresteri a valorii imobilizarilor corporale  ca urmare a efectuarii reevaluarilor, valoarea reevaluata devine valoarea fiscala, prin urmare cresterile din reevaluare sunt recunoscute fiscal la calculul profitului impozabil prin cheltuiala cu amortizarea.
 
Valoarea fiscala a activului este valoarea fiscala initiala diminuata cu amortizarea fiscala pana la data de 31.12.2013.

–       valoarea contabila neta la 31 12. 2010 – 1.133.055 lei;
–       amortizarea lunara 8649,28 lei;
–      amortizarea fiscala pana la 31.12.2013   –  8.649,28 x 12 x 3 = 311.374,08
 
Valoarea fiscala la 31.12.2013 = 1.133.055 – 311.374,08 = 821.680,92
 
Valoarea justa determinata este de 841.098 lei
 
Avand in vedere ca in urma reevaluarii rezulta o valoare justa mai mare decat valoarea fiscala, valoarea reevaluata devine valoare fiscala.

Aceasta valoare determinata in urma reevaluarii devine valoare amortizabila, cheltuiala cu amortizarea contabila va fi egala cu amortizarea fiscala.
 
Avantajele fiscale ale reducerii valorii cladirii sunt legate de impozitul pe cladiri.

Impozitul pe cladiri se stabileste prin referinta la valoarea de inventar a cladirilor.
Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului – persoana juridica.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 18 iunie 2014

Leave a Reply