Speta: Prime privind participarea salariatilor la profit

Speta: Prime privind participarea salariatilor la profit

Asociatii unui SRL hotarasc sa acorde prime privind participarea salariatilor la profit. In acest sens in anul N vor constitui un provizion cu suma bruta a primelor care se vor acorda in anul N+1.

Exista o cota maxima din profitul net inregistrat in anul N pentru care se pot acorda aceste prime? Care este baza legala?

Posibilitatea salariatilor de a participa la profit a fost reglementata pana in anul 2003 prin dispozitiile art. 178 alin. (4) din Legea societatilor comerciale, potrivit carora „fondatorii, administratorii si personalul societatii vor participa la beneficii, daca aceasta este prevazuta in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobata de adunarea generala extraordinara.”

Incepand cu anul 2003 aceasta posibilitate a fost eliminata, art. 183 alin.(4) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, stabilind astfel:

„Fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara.”

Posibilitatea de a repartiza profit salariatilor este prevazuta doar pentru societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul de OG 64/2001privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit.

In cazul societatilor comerciale cu capital privat, sumele reprezentand participarea salariatilor la profit reprezinta venituri salariale conform art. 55 alin. (1) din Codul fiscal si se vor cuprinde in venitul brut lunar supus impozitului pe salarii.

 Potrivit prevederilor art. 296 ^4 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, sumele reprezentand participarea salariatilor la profit intra in baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii.

Conform art. 296^5 alin. (1) din Codul fiscal, baza lunara de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori o reprezinta suma castigurilor brute.

Sumele cuvenite pentru participarea salariatilor la profit sunt exceptate de la plata contributiei la Fondul de garantare a creantelor salariale conform prevederilor de la pct. 24 lit. e) din Normele metodologice, date in aplicare pentru art. 296^16 lit. f) din Codul fiscal.

Prin urmare, aceste prime acordate reprezinta o metoda de plata a salariatilor ca oricare alta, pentru rezultatele obtinute in anul anterior.

Astfel, din punct de vedere fiscal, prima privind participarea salariatilor la profit suporta toate contributiile unei remuneratii salariale, cu exceptia contributiei la fondul de garantare. Deci, daca se decide acordarea unei sume de de X lei , din aceasta suma trebuie retinute intai toate contributiile datorate de angajat inclusiv impozitul pe venit, si in plus calculate si platite toate contributiile datorate de angajator.

Din punct de vedere contabil, repartizarea acestei prime reprezinta o cheltuiala, si NU o repartizare din rezultatul reportat sau din cel curent. Prin urmare, plata unei astfel de prime trebuie sa afecteze rezultatul perioadei in care se hotaraste acordarea sa, si nu capitalul propriu al societatii.

In ceea ce priveste perioada in care trebuie recunoscute aceste cheltuieli, in practica se intalnesc urmatoarele situatii:

– Acordarea primei este stipulata intr-un document agreat intre parti, cum ar fi contractul colectiv de munca. In aceasta situatie, toate cheltuielile trebuie recunoscute in perioada in care s-a obtinut profitul (de exemplu in situatiile financiare ale anului N), in corespondenta cu datorii fata de angajati si fata de bugetul statului, deoarece reprezinta o datorie certa, datorata unui eveniment trecut si cunoscuta pana la data intocmirii situatiilor financiare; In acest caz avem de-a face cu un provizion, pe care in anul urmator cand acordati efectiv aceste prime il anulati – prin reluarea la venituri a sumelor inregistrate in anul anterior. Asadar, in anul N+1 – cheltuiala cu primele acordate precum si contributiile sociale aferente sunt deductibile fiscal, iar venitul inregistrat in urma anularii provizioanelor este considerat neimpozabil la calculul impozitului pe profit.

– Acordarea primei nu este stipulata in vreun document, insa din experienta anilor precedenti societatea acorda in mod constant aceasta prima, iar asteptarea generala este ca aceasta sa fie acordata an de an. In aceasta situatie, societatea nu are o obligatie contractuala, dar are una implicita la data intocmirii situatiilor financiare. De aceea, pentru respectarea principiului prevalentei economicului asupra juridicului, cel mai corect este a se recunoaste cheltuielile aferente in aceeasi perioada ca si in prima situatie (deci in situatiile financiare ale anului N); In acest caz, avem de-a face cu un provizion, pe care in anul urmator cand acordati efectiv aceste prime il anulati – prin reluarea la venituri a sumelor inregistrate in anul anterior. Asadar, in anul N+1 – cheltuiala cu primele acordate precum si contributiile sociale aferente sunt deductibile fiscal, iar venitul inregistrat in urma anularii privizioanelor este considerat neimpozabil la calculul impozitului pe profit.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 10 noiembrie 2015

Leave a Reply