Speta: Prescriere eroare calcul impozit profit

Speta: Prescriere eroare calcul impozit profit

In situatia urmatoare se face referire la o societate care presteaza servicii contabile. Conform contractului de prestari servicii incheiat cu clientii, orice solicitare de dauna-interese poate fi solicitata de client in perioada de prescriptie legala.

Care este aceasta perioada de prescriptie legala si care sunt cauzele ce pot intrerupe prescriptia?
De exemplu, dupa cati ani se prescrie o eroare la calculul impozitului profit?

Conform noului Cod Civil, Legea nr. 287/2009, drepturile la actiune avand un obiect patrimonial sunt supuse prescriptiei extinctive, afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel.

De asemenea, in cazurile anume prevazute de lege, sunt supuse prescriptiei extinctive si alte drepturi la actiune, indiferent de obiectul lor.

Termenul general de prescriptiei este de 3 ani (art. 2517), dar acesta poate varia intre 1 si 10 ani functie de anumite cazuri si prevederile contractuale (a se vedea art. 2518 si urmatoarele din Noul Cod Civil).

Prescriptia se intrerupe:

1.printr-un act voluntar de executare sau prin recunoasterea, in orice alt mod, a dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de catre cel in folosul caruia curge prescriptia;

2.prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin invocarea, pe cale de exceptie, a dreptului a carui actiune se prescrie;

3.prin constituirea ca parte civila pe parcursul urmaririi penale sau in fata instantei de judecata pana la inceperea cercetarii judecatoresti; in cazul in care despagubirile se acorda, potrivit legii, din oficiu, inceperea urmaririi penale intrerupe cursul prescriptiei, chiar daca nu a avut loc constituirea ca parte civila;

4.prin orice act prin care cel in folosul caruia curge prescriptia este pus in intarziere;

5.in alte cazuri prevazute de lege.

Conform Codului de Procedura Fiscala, art. 131 si urmatoarele, dreptul (organului fiscal) de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept.

Termenul de prescriptie prevazut mai sus se suspenda:

a)in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;
b)in cazurile si in conditiile in care suspendarea executarii este prevazuta de lege ori a fost dispusa de instanta judecatoreasca sau de alt organ competent, potrivit legii;
c)pe perioada valabilitatii inlesnirii acordate potrivit legii;
d)cat timp debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la executarea silita;
e)in alte cazuri prevazute de lege.

Termenul de prescriptie prevazut mai sus se intrerupe:

a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;
b) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de plata a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii in orice alt mod a datoriei;
c) pe data indeplinirii, in cursul executarii silite, a unui act de executare silita;
d) in alte cazuri prevazute de lege.

In consecinta, fara a fi specialisti in drept (cu atat mai putin in materia prescriptiei), consideram ca este recomandat a se face distinctie intre termenul de prescriptie prin care cel pagubit (clientul) poate solicita daune si termenul de prescriere a creantelor bugetare, de exemplu, eroarea de calcul a impozitului pe profit.

Astfel, conform regulii generale stipulate de art. 2523din Noul Cod Civil, prescriptia incepe sa curga de la data cand titularul dreptului la actiune (clientul) a cunoscut sau, dupa imprejurari, trebuia sa cunoasca nasterea lui.

De exemplu : in anul 2014 o societate este supusa unui control fiscal. In urma acestui control se stabilesc diferente de impozit pe profit aferente anului 2010, inclusiv majorari si penalitati de intarziere. Clientul poate actiona in instanta societatea care presteaza servicii contabile intr-un termen de 3 ani de la data controlului (2014, presupunand ca administratorul/persoana responsabila cu gestiunea clientului a semnat procesul verbal de control sau a luat act de acesta).

Recomandarea noastra este sa se consulte un profesionist jurist, inclusiv pentru revizuirea clauzelor contractuale.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 23 martie 2015

Leave a Reply