Speta: Plusuri si minusuri la inventar

Speta: Plusuri si minusuri la inventar

In cursul lunii august, gestionatul depozitului de marfa a constatat existenta unui plus de inventar la produsul caramida de 500 de bucatii x 2 lei/buc si un numar de 400 de paleti de lemn degradati. Avand in vedere ca nu a fost o incarcare sau o descarcare gresita de gestiune pe acest produs si rulajul mare de marfa de la inceputul anului, se doreste inregistrarea acestui plus si trimiterea paletilor rupti la o firma specializata, reciclare deseu lemn.

Potrivit punctului  75 alin. (1) lit. d) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, la data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza  si se inregistreaza  in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste la valoarea justa ‐ pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In acest caz, valoarea justa se substituie costului de achizitie.

Potrivit Reglemenrarilor contabile, in debitul contului 371 „Marfuri” se inregistreaza valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (607, 758).

In cazul marfurilor contrapartida o constituie contul 607 in cazul plusurilor la inventar si 758 in cazul marfurilor primite cu titlu gratuit.

Avand in vedere cele de mai sus, consider ca un plus la inventar poate fi rezultatul unei descarcari a gestiunii eronate. In aceasta situatie plusul la inventar este contabilizat ca un minus de iesiri:
607 = 371 (suma cu minus).

Daca plusul la inventar este generat de inregistrarea eronata a intrarilor, acesta poate fi contabilizat ca un plus la intrari:
371 = 758 (suma cu plus).

In opinia mea, nu poate exista un plus la inventar decat in cele doua situatii (fie nu ati descarcat corect gestiunea, fie ati primit produse cu titlu gratuit). Deci, in vederea stabilirii tratamentului contabil corect, se vor avea in vedere continutul economic al operatiunilor, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor  si politicilor contabile permise de reglementarea contabila aplicabila.

In ceea ce priveste tratamentul ambalajelor distruse, in baza unui Proces-verbal de declasare a unor bunuri materiale (cod 14-2-3/aA cf. OMFP 1634/2015), scoateti din evidenta ambalajele distruse:
608 = 381

Si obtineti deseuri:
346 = 711

Predarea deseurilor se va efecuta in baza unui Aviz de insotire.

Deseurile predate unui agent economic ptr valorificare, incinerare etc vor fi scoase din Gestiune:
711 = 346.

Daca vindeti deseurile rezultate catre societatea colectoare de deseuri, aveti urmatoarele inregistrari:

Vanzarea deseurilor catre unitatea colectoare/valorificatoare, cu evidentierea distincta in factura a cotei de 3% reprezentand fondul de mediu:
4111 = 703

Incasarea facturii, mai putin a cotei din veniturile realizate de unitatea detinatoare reprezentand suma necesara constituirii fondului pentru mediu, potrivit legii. Diferenta dintre valoarea totala a facturii si cota retinuta prin stopaj la sursa de catre unitatea colectoare/valorificatoare se inregistreaza la cheltuieli, utilizand formula contabila:
% = 4111
5121
635/652

Daca firma care preia deseurile va factureaza, inregistrati respectivele servicii:
% = 401
652
4426

Plata facturii:
401 = 5121

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 20 septembrie 2018

Leave a Reply