Speta: Plata/Incasare factura prin contul 455

Speta: Plata/Incasare factura prin contul 455

Vom stabili mai jos daca se poate inregistra legal urmatoarea situatie: societatea A are de plata catre societatea B suma de 40.000 lei. Asociatul unic al societatii A a achitat asociatului unic al societatii B aceasta suma.

Vom stabili daca ar fi corecta incadrarea ca alte operatiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice si in acest sens in contabilitatea societatii A sa se inregistreze 401=455 si in contabilitatea societatii B 455=411.

Solutia consultantului:


Apreciem ca nu este corect sa inregistrati plata /incasarea prin aceste formule contabile, din urmatoarele motive:

La reflectarea in contabilitate a operatiunilor economice derulate se are in vedere continutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor si politicilor contabile permise de reglementarea contabila aplicabila.

–    Cu ajutorul contului 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” se tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati.

Contul 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” este un cont de pasiv.

In creditul contului 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” se inregistreaza:
– sumele lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati (512, 531);
– dobanzile aferente sumelor depuse de actionari/asociati (666);
– sumele reprezentand dividende cuvenite actionarilor/asociatilor si lasate la dispozitia entitatii (457);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).

In debitul contului 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” se inregistreaza:
– sumele restituite actionarilor/asociatilor (512, 531);
– diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor fata de actionari/asociati (765);
– sume reprezentand datorii fata de actionari/asociati, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul contului reprezinta sumele datorate de entitate actionarilor/asociatilor.

Pentru a credita respectiv a debita contul 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor”, ar trebuie sa existe un contract de imprumut intre societate si persoana fizica.

Achitarea /incasarea facturilor se efectueaza de regula:
–    prin banca cu instrumente de plata (CEC, cambie, bilete la ordine)
–    in numerar cu respectarea prevederilor Legii 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare cu modificarile ulterioare.
–    ordine de compensare.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 18 iunie 2013

Leave a Reply