Speta: Plata eronata, din contul firmei, in interes personal

Speta: Plata eronata, din contul firmei, in interes personal

Avem o eroare facuta in cazul unei plati. S-au achitat produse in interes personal din contul curent al unei firme.

Drept urmare, vom vedea in ce cont se inregistreaza plata, in contextul in care in afara de informatiile din extrasul de cont, nu exista niciun document justificativ.

Ce sanctiuni exista? De asemenea, se mentioneaza ca firma este platitoare de impozit pe venit si neplatitoare de TVA. Unde se poate incadra aceasta operatiune ireversibila?

Aveti doua posibilitati:
1.Sa inregistrati plata prin articolul contabil: 461 = 5121 si ulterior sa restituiti banii prin casierie, de exemplu : 5311 = 461;
2. Daca sumele nu se restituie de catre persoana care a facut plata sau nu se deconteaza in scopul economic al societatii sumele platite in scopul personal al asociatilor/administratorilor vor fi tratate ca dividend.

Conform art. 7 pct. 12 din ” Codul fiscal, se considera dividend din punct de vedere fiscal si se supune aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividende suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia,suma achitata urmand sa fie asimilata dividendului determinand obligatia de plata a impozitului pe dividende pentru luna in care a fost efectuata operatiunea.

Din punctul de vedere al impozitului pe profit la art. 21 alin. (4) lit. e) din ” Codul fiscal se precizeaza ca nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;

Pct. 43 din Normele metodologice date in aplicarea acestui articol stabileste ca sunt considerate cheltuieli facute in favoarea participantilor urmatoarele:

a) cheltuielile cu amortizarea, intretinerea si repararea mijloacelor de transport utilizate de catre participanti, in favoarea acestora;

b) bunurile, marfurile si serviciile acordate participantilor, precum si lucrarile executate in favoarea acestora;
c) cheltuielile cu chiria si intretinerea spatiilor puse la dispozitie acestora;
d) Abrogat;
e) alte cheltuieli in favoarea acestora.

Fiind considerata dividend, suma platilor respective se impune, prin calcul, retinere la sursa, plata si declarare de catre societate, cu impozit de 16% din suma respectiva, asa cum este prevazut la art. 67 alin. (1^1.1) din Codul fiscal, redat in continuare:

„Art. 67 alin. (1^1.1) Regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende prevazut la alin. (1) se aplica si pentru veniturile considerate dividende, reprezentand sume platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.”

Impozitul calculat si retinut de societate, se plateste de aceasta in contul unic de buget de stat si se declara prin declaratia 100 pina la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit (pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost emise facturile).

De asemnea, potrivit art. 93 alin. (2) din Codul fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, se va depune si declaratia 205, cu privire la impozitul pe dividende retinut.

Atragem atentia asupra reglementarilor juridice, stipulate la art. 272^1 lit. b) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

„Art 272^1 Se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care:

b)incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara sau contrarii celor rezultate din aceasta.”

Din punct de vedere contabil, indiferent daca soacietatea este platitoare pe impozitul pe veniturile microintreprinderilor sau platitoare de impozit pe profit, cheltuileile facute in favorea asociatilor si actionarilor (participanti) se inregistreaza dupa natura cheltuielilor, astfel:

6588 analitic nedeductibil= 5121

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 18 decembrie 2015

Leave a Reply