Speta: Plafon Cifra de Afaceri. Ajustare TVA

Speta: Plafon Cifra de Afaceri. Ajustare TVA

In speta de mai jos avem o societate neplatitoare de TVA si are ca obiect de activitate serviciile medicale. In cazul in care societatea incepe sa presteze si servicii din alta categorie (ex. Servicii de infrumusetare), se va stabili daca firma trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA, precum si in ce mod se va ajusta TVA-ul pentru noile echipamente si materiale sanitare.

Pentru serviciile chirurgie estetica, inregistrare in scopuri de TVA se poate efectua fie la realizarea sau depasirea plafonului de 220.000 lei format din insumarea  operatiunilor taxabile , fie prin optiune, inainte de depasirea plafonului respectiv. Astfel, ajustarea sumei TVA deductibile aferente achizitiilor efectuate anterior inregistrarii in scopuri de TVA se poate efectua numai dupa inregistrarea in scopuri de TVA si numai pentru echipamentele destinate, exclusiv, prestarii serviciilor taxabile. Referitor la materialele sanitare, ajustarea se efectueaza numai pentru stocurile existente anterior datei de la care societatea respectiva dobandeste calitatea de persoana impozabila  inregistrata  in scopuri de TVA.

In fapt, ajustarea sumei TVA deductibile aferenta achizitiilor efectuate anterior datei de la care  societatea devine persoana impozabila inregistrata  in scopuri de TVA este echivalenta cu exercitarea dreptului de deducere.

In acest caz, exercitarea  dreptului de deducere se efectueaza in baza prevederilor art. 145 din Codul fiscal alin. (2) lit. a), b) si c) coroborat cu prevederile alin. (4). Prin alin.  4  al art.  145  din Codul fiscal se prevede „In conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila inainte de inregistrarea acesteia in scopuri de TVA „.

Aceasta posibilitate de exercitare a dreptului de deducere este dezvoltata la punctul 45 din  normele de aplicare ale acestui articol, cu ultima modificare efectuata prin H.G. nr. 1071 din  6 noiembrie 2012, de la alin. (1) la alin. (3)  ” In cazul micilor intreprinderi care au aplicat regimul special de scutire in conformitate cu prevederile art. 152 din Codul fiscal si care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achizitii efectuate inainte de inregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 61 alin. (10) – (12) si pct. 62 alin. (5) – (7)” .

Ajustarea poate fi efectuata   pentru stocul de marfa, pentru  serviciile  nedecontate (de exemplu chirii platite in avans), pentru mijloace fixe, dar si pentru bunurile  de capital din  patrimoniul persoanei impozabile,  existente inainte de data inregistrarii in scopuri de TVA, stabilite prin listele de inventariere.

Exercitarea acestui drept dupa inregistrarea in scopuri de TVA este denumita ajustare, fiind reglementata prin:

–    art. 148 „Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital”   din Codul fiscal
–    si pct. 53 din normele de aplicare ale acestui articol;
–    prin art. 149 „Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital” .

Ajustarea pentru stocul de materiale se efectueaza numai pe baza de inventariere  prin care se identifica  furnizorul fiecarui bun/serviciu si factura emisa din care sa rezulte suma TVA deductibila inscrisa de furnizor.

Ajustarea efectuata se inscrie in jurnalul pentru cumparari intocmit pentru luna in care se efectueaza ajustarea si se raporteaza prin  decontul de TVA cod 300 fie  la randul 30 „Regularizari taxa dedusa” in cazul altor bunuri decat cele de capital, fie la randul 31 „Ajustari conform pro-rata/ajustari pentru bunurile de capital” in cazul bunurilor de capital.

Ajustarea sumei TVA pentru mijloacele fixe, altele decat bunurile de capital, se efectueaza la o baza de impozitare a TVA rezultata din diferenta dintre:
–    valoarea mijlocului fix;
–    valoarea amortizata pana la data efectuarii ajustarii.

In cazul in care echipamentele sunt de natura bunurilor de capital, altele decat bunurile imobile, ajustarea se efectueaza pentru perioada ramasa din cadrul perioadei de ajustare de 5 ani.

In situatia in care echipamentele respective se incadreaza in categoria bunurilor de capital, valoarea sumei TVA ajustate dupa inregistrarea in scopuri de TVA se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 31″Ajustari conform pro-rata/ajustari pentru bunurile de capital” si se evidentiaza in Registrul bunurilor de capital.

Sursa: infoTVA.ro

Data aparitiei: 24 octombrie 2014

Leave a Reply