Speta: Pierdere din creanta si faliment

Speta: Pierdere din creanta si faliment

Avem o societate care inregistreaza facturi neincasate de la un client in faliment de 111.013,60 lei, facturile fiind emise in 2006. In anul 2012 s-a deschis procedura falimentului insa firma nu a fost inscrisa la masa credala pe motiv ca facturile erau prescrise. In 2012 a fost constituit provizion de 31.136,62 lei.

In Noiembrie 2013, dosarul s-a inchis, firma neavand notificare din partea administratorului judiciar, iar tribunalul emitand urmatoarea sentinta:

„Solutia pe scurt: In baza art. 131 din Legea nr. 85/2006 inchide procedura insolventei deschisa impotriva debitorului SC X SRL. Dispune radierea debitorului din Registrul Comertului Ilfov. Descarca lichidatorul judiciar de obligatiile si indatoririle prevazute de legea 852006. In baza art. 135 din lege, dispune notificarea prezentei hotarari catre Directia Generala a Finantelor Publice Ilfov si Oficiului Registrului Comertului Ilfov, pentru efectuarea cuvenitelor mentiuni.”

Se poate considera deductibila din punct de vedere fiscal (TVA si impozit pe profit) aceasta pierdere din creanta inregistrata in Iunie 2015?

Conform art. 21 alin (4) lit o) din Codul fiscal sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situatii decat cele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n).

Art. 22 alin. (1), lit. j) pct. 2 din Codul fiscal contine o conditie speciala si anume deschiderea procedurii de faliment. Acest moment definit de catre Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei in cadrul art. 107 (respectiv Legea nr. 85/2014 numai daca procedura a fost initiata dupa data 28 iunie 2014) semnifica incetarea oricaror masuri de redresare a debitorului care ar conduce la recuperarea creantei fie si in parte si continuarea procedurii doar cu lichidarea averii acestuia pentru acoperirea pasivului in masura in care mai este posibil, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat pe baza sentintei de inchidere a procedurii data de judecatorul-sindic in temeiul unei dispozitii distincte cuprinse la art. 131 din Legea nr. 85/2006.

Pana la aceasta data deducerea provizioanelor este supusa regulilor speciale cuprinse la art. 22 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal. In temeiul acestei dispozitii, fara a mai fi legata de inchiderea procedurii insolventei, deducerea provizioanelor are loc in procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele prevazute la lit. d) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007;

2. creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;

3. nu sunt garantate de alta persoana;

4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.

In situatia analizata vor fi insa incidente prevederile art. 21 alin. (2) lit. n) pct. 1 din Codul fiscal potrivit carora sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in cazul in care procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti. Trebuie subliniat ca textul legal nu conditioneaza sub nici o forma participarea la procedura insolventei ci doar indeplinirea conditiei de inchiderea procedurii in baza hotararii pronuntate in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 aplicabila in cazul in speta.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 24 septembrie 2015

Leave a Reply