Speta: Persoane afiliate – TVA la incasare

Speta: Persoane afiliate – TVA la incasare

In aspeta de azi avem o societate A vinde marfuri catre societatea B. O persoana fizica are calitatea de administrator al societatii A si, de asemenea, detine 66% din partile sociale in societatea B. Stabilim daca in aceste conditii societatea A si societatea B sunt persoane juridice afiliate confom Codului Fiscal. De asemenea, se mentioneaza ca societatea A aplica TVA la incasare astfel ca trebuie stabilit daca in aceasta speta, factureaza vanzarile catre societatea B aplicand TVA la incasare .

Din intrebarea formulata, inteleg faptul ca persoana fizica  respectiva detine la societatea A doar calitatea de administrator, fara a detine si parti sociale.

Pentru incadrarea corecta a societatilor respective la persoane afiliate, am in vedere faptul ca  atributiile de administrator la societatile cu raspundere limitata, pot fi indeplinite fie de catre asociatii care reprezinta si administreaza societatea, fie de catre administratorii neasociati.  In acest caz, cele doua persoane nu sunt considerate afiliate deoarece nu se respecta conditia de la art. 7 pct. 21 lit.c) alin. (i) si  (ii)  din Codul fiscal:

„c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:

(i) prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;

(ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;”.

Astfel, la emiterea facturilor, societatea A trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare la livrarea marfurilor catre B.

Cele doua societati ar fi fost afiliate daca persoana fizica X ar fi detinut la societatea A cel putin 25% din valoarea titlurilor de participare.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 25 noiembrie 2014

Leave a Reply