Speta: Penalitati contractuale

Speta: Penalitati contractuale

Discutam despre situatia in care exista un contract de consignatie incheiat intre doua societati in care este stipulat ca daca nu se achita sau restituie in termen de trei luni marfa aflata in custodie se vor percepe penalitati de 5%/zi. Marfa in valoare de 1.080 lei nu a fost achitata si astfel cel care a lasat marfa in custodie doreste penalitati, acestea depasind valoarea debitului (33.283 lei). Vom stabili in ce masura este legal sa se perceapa penalitati.

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar partile sunt libere sa stabileasca, in conventii, rata dobanzii atat pentru restituirea unui imprumut al unei sume de bani (dobanda remuneratorie), cat si pentru intarzierea la plata unei obligatii banesti (dobanda penalizatoare). Potrivit art. 3 alin. 2^1 din ordonanta, in raporturile dintre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante, dobanda legala penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale.

Pe de alta parte, conform art. 4 din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante dobanda legala penalizatoare se calculeaza potrivit art. 3 din OG 13/2011 daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere.

De asemenea, potrivit art. 1.538 din Codul civil clauza penala este aceea prin care partile stipuleaza ca debitorul se obliga la o anumita prestatie in cazul neexecutarii obligatiei principale, creditorul putand cere fie executarea silita in natura a obligatiei principale, fie clauza penala, fara a fi tinut sa dovedeasca vreun prejudiciu. In cazurile in care in contract exista clauza ce stabileste penalitati in sarcina debitorului pentru fiecare zi de intarziere, acestea nu pot fi cumulate cu dobanda intrucat ambele au natura unor daune-interese de intarziere, iar prin dubla lor aplicare s-ar ajunge la o dubla reparatie a prejudiciului.

In cazul prezentat este vorba de raporturile juridice dintre profesionisti (doua societati comerciale), iar neachitarea marfii date in custodie in termenul convenit atrage clauza penala la nivelul convenit de parti prin contract (chiar depasind valoarea debitului, daca partile nu au convenit plafonarea penalitatilor), nefiind posibila aplicarea dobanzii legale penalizatoare intrucat aceasta s-ar fi aplicat doar in situatia in care partile n-ar fi prevazut nimic in contract.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 01 aprilie 2016

Leave a Reply