Speta: Participatii si prime de emisiune

Speta: Participatii si prime de emisiune

Azi avem ca subiect o societate care detine parti sociale in capitalul altor societati. Aceste participatii au fost inregistrate pana in 2014 in contul 261, unde societatea detine mai mult de 20% si in 265 unde procentul in cs este mai mic de 2%.

Conform noilor reglementari (Ordinul 1802/2014), vom stabili in ce cont se inregistreaza aceste participatii.

Firma detine si prime de emisiune in aceste societati astfel ca vom stabili in ce cont se inregistreaza acestea in 2015.

Potrivit pct.8 din OMFP 1802/2014 subpunctul 12 si 13 entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul unui grup.

– Un grup inseamna o societate-mama si toate filialele acesteia;

– O filiala inseamna o entitate controlata de o societate-mama, inclusiv orice filiala a societatii-mama care le conduce.

Entitate asociata inseamna o entitate in care o alta entitate are un interes de participare si ale carei politici de exploatare si financiare fac obiectul unei influente semnificative exercitate de cealalta entitate. Se considera ca o entitate exercita o influenta semnificativa asupra altei entitati daca detine cel putin 20% din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor respectivei entitati.

Ca urmare, existenta unei entitati asociate presupune indeplinirea cumulativa a doua conditii, respectiv detinerea unui interes de participare in cealalta entitate si exercitarea influentei semnificative asupra politicilor de exploatare si financiare ale acesteia.

Potrivit tabelului de transpunere de la pct.595 din Ordinul 1802/2014 actiunile evidentiate in contul 261 raman evidentiate in acelasi cont, actiunile evidentiate in contul 265- raman evidentiate tot in contul 265.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 20 mai 2015

Leave a Reply