Speta: Participare conferinta

Speta: Participare conferinta

In cazul urmator, o societate din Germania, inregistrata ca platitoare de TVA la nivel intracomunitar organizeaza o conferinta in Romania, iar societatea romana (inregistrata si ea ca platitoare de TVA la nivel intracomunitar) participa la aceasta conferinta.

Pentru accesul la conferinta societatea din Germania emite un invoice catre societatea din Romania.

In aceasta situatie societatea din Romania:
1. Va efectua taxarea inversa?
2. Va calcula impozit pe veniturile nerezidentilor obtinute in Romania?
3. Va declara acest serviciu in declariatia 390?

Potrivit art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (7), pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi targurile si expozitiile, precum si pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile, locul prestarii este considerat a fi locul in care evenimentele se desfasoara efectiv.

Conform normelor metodologice date in aplicarea acestui articol, acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau la alte evenimente similare include prestarea serviciilor ale caror caracteristici esentiale constau in garantarea dreptului de acces la un eveniment in schimbul unui bilet ori al unei plati, inclusiv sub forma unui abonament sau a unei cotizatii periodice.

Astfel, locul serviciilor legate de acordarea accesului la conferinta este considerat a fi locul in care aceasta se desfasoara efectiv. Intrucat conferinta se desfasoara in Romania locul serviciilor legate de acordarea accesului la Conferinta este considerat a fi in Romania.

Din punct de vedere al TVA acest serviciu este impozabil in Romania fiind indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 126 din Codul fiscal.

Pentru aceste servicii societatea din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, in cazul in care prestatorul o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru aceste prestari de servicii pe teritoriul Romaniei si nu este inregistrata in Romania conform art. 153. In conformitate cu prevederile art. 157 alin. (2) din Codul fiscal societatea inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal va evidentia in decontul de TVA, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila (taxare inversa), in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471, taxa aferenta acestor servicii acizitionate.

Aceste servicii nu constituie servicii intracomunitare si nu se declara in Formularul 390.

Conform art. 115 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal veniturile din servicii prestate in Romania de orice natura si in afara Romaniei de natura serviciilor de management, de consultanta in orice domeniu, de marketing, de asistenta tehnica, de cercetare si proiectare in orice domeniu, de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate si celor prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari publici, contabili, auditori, sunt venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. Nu reprezinta venituri impozabile in Romania veniturile din transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport.
Asadar, serviciile se orice natura prestate pe teritoriul Romaniei sunt considerate venituri obtinute din Romania.

Astfel cum prevede pct. 12 alin. (9) din Titlul V al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003,  prevederile titlului V din Codul fiscal se aplica atunci cand beneficiarul venitului obtinut din Romania este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau cand beneficiarul venitului obtinut din Romania, rezident al unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) ori atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit.

Ca atare, in situatia in care beneficiarul veniturilor prezinta certificatul de rezidenta fiscala valabil la momentul realizarii veniturilor se vor aplica prevederile din conventia incheiata intre Romania si statul de rezidenta.

In cazul in care societatea din Germania prezinta certificatul de rezidenta fiscala se vor aplica prevederile articolului 7 – „Beneficiile intreprinderilor” din Conventia intre Romania si Republica Federala Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital.

Astfel, daca societatea din Germania prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din acest stat, valabil la momentul realizarii venitului, societatii din Romania nu ii revine obligatia de a retine impozit intrucat veniturile obtinute de aceasta societate sunt impozabile numai in Germania, in conformitate cu prevederile art. 7 din conventia dintre Romania si Germania.

Daca beneficiarul veniturilor nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau impozitul datorat de aceasta este suportat de catre platitorul de venit, societatea din Romania, se aplica prevederile Titlului V din Codul fiscal. In acest caz, in conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) si alin. (2) lit. d), impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra veniturilor brute, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorul de venituri, societatea din Romania.

Societatea are obligatia sa inregistreze contractul incheiat cu societatea din Germania la organul fiscal competent in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7 indice 1) din Codul fiscal intrucat serviciile sunt prestate pe teritoriul Romaniei.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 25 septembrie 2015

Leave a Reply