Speta: Parti sociale

Speta: Parti sociale

In cazul urmator, societatea A, care detine 2% din partile sociale ale societatii B, cumpara si diferenta de 98% parti sociale ale societatii B, detinuta de doua persoane fizice.

Cele doua persoane fizice sunt actionare si la Societatea A. Valoarea unei parti sociale a crescut de la 10 la 2.000 lei. Deci s-au vandut 784 parti sociale a 2.000 lei parte sociala. Raspundem la urmatoarele intrebari:

1. Valoarea partii sociale se calculeaza pe baza capitalurilor proprii?
2. Care sunt inregistrarile contabile la Societatea A, care acum este asociat unic?
3. Care sunt inregistrarile contabile la Societatea B ?
4. Ce vor declara persoanele fizice si cine plateste impozitul pe diferenta de valoare ?

1. Potrivit prevederilor OMFP 1802/2014, bunurile procurate cu titlu oneros sunt recunoscute la achizitia acestora la costul de achizitie.
In cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achizitie include si costurile direct atribuibile achizitiei lor de exemplu, costuri legate de onorarii platite avocatilor, evaluatorilor.

Valoarea contabila se determina ca raport intrecapitalurile proprii si numarul actiunilor emise.
Valoarea de achizitie se determina pe baza acordului intre parti.

2. In contabilitatea societatii A titlurile se inregistreaza la valoarea de achizitie
261 = 462 – valoare de achizitie
Actiuni detinute la partile afiliate Creditori diversi

3. Societatea B nu efectueaza inregistrari in contabilitate, tranzactia efectuandu-se intre asociati, fara a afecta valoarea capitalului social, incasarile sau platile societatii.
Se vor opera modificarile la registrul comertului si in registrul actionarilor.

4. Potrivit art. 66 alin (3) din Codul Fiscal in cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, castigul din instrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare. Incepand cu a doua tranzactie, valoarea nominala va fi inlocuita cu pretul de cumparare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente.

Determinarea castigului se efectueaza la data incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti.
Determinarea castigului/pierderii revine fiecarui platitor de venit, la fiecare tranzactie.

Societatea A va determina castigul intre valoarea de achizitie si valoarea nominala si va retine si plati impozitul aferent.

– retinerea impozitului datorat
462 = 446
Creditori diversi Alte impozite si taxe

– plata impozitului
446 = 5121
Alte impozite si taxe Conturi la banci in lei

– plata sumei nete
462 = 5121
Creditori diversi Conturi la banci in lei

Societatea A depune declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen de depunere 25 a lunii urmatoare realizarii castigului din cesionarea titlurilor de participare si declaratia 205 privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, cu termen de depunere ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui de referinta.

Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale la registrul comertului indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 23 aprilie 2015

Leave a Reply